جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,985 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68982تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1277,000,000889,000,0001394-11-26
68983تهرانآجودانیهآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394-11-26
68984تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001394-11-26
68985تهرانالهیهآپارتمانفروش17611,000,0001,936,000,0001394-11-26
68986تهرانازگلآپارتمانفروش1505,500,000473,000,0001394-11-26
68987تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1134,100,000463,300,0001394-11-26
68988تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,282,000750,000,0001394-11-26
68989تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1306,600,000858,000,0001394-11-26
68990تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش13713,000,0001,781,000,0001394-11-26
68991تهراندزآشیبآپارتمانفروش1007,700,000770,000,0001394-11-26
68992تهرانتجریشآپارتمانفروش15311,500,0001,759,500,0001394-11-26
68993تهراناقدسیهآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001394-11-26
68994تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش27522,000,0006,050,000,0001394-11-26
68995تهرانجردنکلنگیفروش170کارشناسیکارشناسی1394-11-26
68996تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16714,000,0002,338,000,0001394-11-26
68997تهراندولتآپارتمانفروش735,682,000500,000,0001394-11-26
68998تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1248,000,0001394-11-26
68999تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1165,300,000614,800,0001394-11-26
69000تهرانشهرک غربکلنگیفروش21122,000,0001394-11-26
69001تهرانفرحزادیآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001394-11-26
69002تهراندروسآپارتمانفروش1106,365,000700,000,0001394-11-26
69003تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-11-26
69004تهرانشهرک غربآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1394-11-26
69005تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش727,780,000560,000,0001394-11-26
69006تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1056,200,000650,000,0001394-11-26
69007تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-11-26
69008تهرانشهرک غربکلنگیفروش18045,000,0001394-11-26
69009تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394-11-26
69018تهرانمحمودیهآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1394-11-26
15154تهراندولت - خیابان نامدارآپارتمانفروش1509,500,0001,425,000,0001394-11-25
Page top