جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,209 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62381تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش54014,500,0001394/09/15
62382تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش855,300,000450,000,0001394/09/15
62383تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001394/09/15
62384تهرانشمس آبادآپارتمانفروش884,545,000400,000,0001394/09/15
62385تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001394/09/15
62386تهرانصادقیه - گلابکلنگیفروش11,4008,000,000104,000,000,0001394/09/15
62387تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1883,500,000658,000,0001394/09/15
62388تهرانظفرآپارتمانفروش9710,000,000970,000,0001394/09/15
62389تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش765,500,000418,000,0001394/09/15
62390تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش22511,000,0002,475,000,0001394/09/15
62391تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394/09/15
62392تهرانولیعصر - میردامادآپارتمانفروش1167,100,000823,600,0001394/09/15
62393تهرانهفت تیرآپارتمانفروش703,571,000250,000,0001394/09/15
62394تهراننظام آبادآپارتمانفروش1253,600,000450,000,0001394/09/15
62395تهراننارمککلنگیفروش2048,396,0001,100,000,0001394/09/15
62396تهراننارمک - آیتآپارتمانفروش1425,000,000710,000,0001394/09/15
62397تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش1304,000,000520,000,0001394/09/15
62398تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1545,500,000847,000,0001394/09/15
62399تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001394/09/15
62400تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش843,800,000319,200,0001394/09/15
62401تهراننیروی هواییکلنگیفروش30010,000,0001,700,000,0001394/09/15
62402تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1886,000,0001,128,000,0001394/09/15
62403تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001394/09/15
62404تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش1014,000,000404,000,0001394/09/15
62405تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1184,500,000531,000,0001394/09/15
62406تهرانکریمخانآپارتمانفروش886,800,000598,400,0001394/09/15
62407تهرانکریمخانآپارتمانفروش1174,000,000468,000,0001394/09/15
62408تهرانگیشاآپارتمانفروش1627,000,0001,134,000,0001394/09/15
62409تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394/09/15
62410تهرانولنجکآپارتمانفروش30016,500,0004,950,000,0001394/09/15
Page top