جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,108 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62422تهرانقلهکآپارتمانفروش1516,500,000981,500,0001394/09/15
62423تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1209,600,0001,152,000,0001394/09/15
62424تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001394/09/15
62425تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13511,500,0001,552,500,0001394/09/15
62426تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001394/09/15
62427تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1597,500,0001,192,500,0001394/09/15
46034کرجکلاک بالازمینفروش2803,200,000900,000,0001394/09/14
62289سرعینبلوار ايرانيانآپارتمانفروش6,555کارشناسیکارشناسی1394/09/14
62291تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش956,700,000636,500,0001394/09/14
62292تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1156,600,000759,000,0001394/09/14
62293تهرانازگلآپارتمانفروش815,100,000413,100,0001394/09/14
62294تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394/09/14
62295تهرانالهیهآپارتمانفروش30317,000,0005,151,000,0001394/09/14
62296تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش17010,500,0001,438,500,0001394/09/14
62297تهرانبهار جنوبیآپارتمانفروش1504,000,000600,000,0001394/09/14
62298تهراناسکندریکلنگیفروش2207,000,0001,134,000,0001394/09/14
62299تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش925,100,000469,200,0001394/09/14
62300تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001394/09/14
62301تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001394/09/14
62302تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1345,650,000757,100,0001394/09/14
62303تهرانپیروزی - سر آسیابکلنگیفروش1503,900,000420,000,0001394/09/14
62304تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش1053,800,000400,000,0001394/09/14
62305تهرانپیروزیآپارتمانفروش753,500,000262,500,0001394/09/14
62306تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش1303,300,000429,000,0001394/09/14
62307تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001394/09/14
62308تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش944,400,000420,000,0001394/09/14
62309تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1346,000,000804,000,0001394/09/14
62310تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1067,200,000763,200,0001394/09/14
62311تهراندروسآپارتمانفروش15512,600,0001,953,000,0001394/09/14
62312تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001394/09/14
Page top