جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,911 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69559تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش20018,000,0003,600,000,0001394-12-02
69560تهرانفرشتهآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001394-12-02
69561تهرانشهرک غربآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394-12-02
69562تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش665,455,000360,000,0001394-12-02
69563تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,300,0001,022,000,0001394-12-02
69564تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16513,000,0002,145,000,0001394-12-02
69565تهرانشهرک غربآپارتمانفروش679,000,000603,000,0001394-12-02
69566تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15410,900,0001,678,600,0001394-12-02
69567تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,500,00010,125,500,0001394-12-02
69568تهرانشهرک غربآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-12-02
69569تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394-12-02
69570تهرانشهرک غربآپارتمانفروش121کارشناسیکارشناسی1394-12-02
69571تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394-12-02
69572تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1137,600,000858,800,0001394-12-02
69573تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1025,250,000535,500,0001394-12-02
69623تهرانجیحونآپارتمانفروش4177,000,000149,000,0001394-12-02
69624تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش904,444,000400,000,0001394-12-02
69626مشهدبزرگ راه آسیاییکارخانجاتفروش1,750کارشناسیکارشناسی1394-12-02
69435تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش616,000,000366,000,0001394-12-01
69429تهرانستارخانآپارتمانفروش1025,700,000581,400,0001394-12-01
69424تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش805,000,0001394-12-01
69425تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1074,300,000460,100,0001394-12-01
69426تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-12-01
69427تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1325,300,000699,600,0001394-12-01
69428تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش975,200,000504,400,0001394-12-01
69422تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-12-01
69423تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1294,000,000516,000,0001394-12-01
69460تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1137,000,000791,000,0001394-12-01
69459تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1126,350,000711,200,0001394-12-01
69438تهرانتجریشآپارتمانفروش1327,000,000924,000,0001394-12-01
Page top