جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,106 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63367کرجشهرک بعثتآپارتمانفروش1241,250,000155,000,0001394/09/25
63368مهدی‌شهراسورانزمینفروش2,00050,000100,000,0001394/09/25
63102تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,06455,350,00014,000,0001394/09/24
63103تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15312,500,0001,912,500,0001394/09/24
63104تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394/09/24
63105تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1266,500,000819,000,0001394/09/24
63106تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش132کارشناسیکارشناسی1394/09/24
63107تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش6506,500,0004,225,000,0001394/09/24
63108تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1728,000,0001,376,000,0001394/09/24
63109تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش150کارشناسیکارشناسی1394/09/24
63110تهرانالهیهآپارتمانفروش26015,000,0003,900,000,0001394/09/24
63111تهرانپیج شمیرانکلنگیفروش8507,200,0003,096,000,0001394/09/24
63112تهرانپل چوبیآپارتمانفروش1074,000,000428,000,0001394/09/24
63113تهرانفلسطین جنوبیآپارتمانفروش864,180,000380,000,0001394/09/24
63114تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش2306,000,0001,380,000,0001394/09/24
63116تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1874,800,000897,600,0001394/09/24
63117تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1005,380,000349,700,0001394/09/24
63118تهراناقدسیهآپارتمانفروش975,155,000500,000,0001394/09/24
63119تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش20010,000,0001,800,000,0001394/09/24
63120تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,900,000892,700,0001394/09/24
63121تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1184,000,000472,000,0001394/09/24
63122تهرانانقلاب - سمیهکلنگیفروش90011,500,0005,175,000,0001394/09/24
63123تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1316,000,000786,000,0001394/09/24
63124تهرانازگلآپارتمانفروش1456,600,000957,000,0001394/09/24
63125تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1205,850,000702,000,0001394/09/24
63126تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394/09/24
63127تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394/09/24
63128تهرانآجودانیهآپارتمانفروش34014,000,000476,000,0001394/09/24
63129تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394/09/24
63130تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394/09/24
Page top