جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,168 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63383تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001394/09/26
63384تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1034,900,000504,700,0001394/09/26
63385تهراناقدسیهآپارتمانفروش1549,200,0001,416,800,0001394/09/26
63386تهراناقدسیهآپارتمانفروش1549,200,0001,416,800,0001394/09/26
63387ماسالشهید فرزانهویلافروش2,000کارشناسیکارشناسی1394/09/26
63388تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/09/26
63389تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش1,59612,000,0009,636,000,0001394/09/26
63391تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش55511,000,0004,114,000,0001394/09/26
63392تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001394/09/26
63393تهرانمنوچهری غربیآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001394/09/26
63394تهرانستارخانآپارتمانفروش634,200,000264,600,0001394/09/26
63395تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394/09/26
63396تهرانپونکمستغلاتفروش7804,000,0003,120,000,0001394/09/26
63397تهراننبرد شمالیکلنگیفروش8006,300,0002,646,000,0001394/09/26
63398تهراندریان نومستغلاتفروش3408,000,0001,760,000,0001394/09/26
63399تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1124,000,000448,000,0001394/09/26
63400تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش1302,000,000,0001394/09/26
63401تهرانحسین آبادآپارتمانفروش1537,500,0001,140,000,0001394/09/26
63402تهرانبر پیروزیکلنگیفروش2,00016,350,00016,000,000,0001394/09/26
63403تهراندیباجیکلنگیفروش64014,000,0001394/09/26
63404تهراندروسآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394/09/26
63405تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001394/09/26
63406تهراناقدسیهآپارتمانفروش13411,940,0001,600,000,0001394/09/26
63407تهراندارآبادآپارتمانفروش676,200,000415,400,0001394/09/26
63408تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1314,800,000628,800,0001394/09/26
63409تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1084,648,000502,000,0001394/09/26
63410تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394/09/26
63412تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانفروش1204,000,000480,000,0001394/09/26
63413تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394/09/26
63414تهراندارآبادکلنگیفروش41013,000,0004,550,000,0001394/09/26
Page top