جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,985 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70413تهراندولتآپارتمانفروش1238,000,000984,000,0001394-12-11
70414تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش613,573,000218,000,0001394-12-11
70415تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1074,200,000449,400,0001394-12-11
70416تهراناقدسیهآپارتمانفروش1417,500,0001,057,500,0001394-12-11
70417تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1048,173,000850,000,0001394-12-11
70418تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1506,900,0001,035,000,0001394-12-11
70419تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش20110,500,0002,110,500,0001394-12-11
70420تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394-12-11
70421تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش765,700,000433,200,0001394-12-11
70422تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1239,000,0001,107,000,0001394-12-11
70423تهرانجردنآپارتمانفروش1646,000,000984,000,0001394-12-11
70424تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-12-11
70425تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001394-12-11
70426تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1416,500,000916,500,0001394-12-11
70427تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش2107,500,0001,575,000,0001394-12-11
70428تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11511,500,0001,322,500,0001394-12-11
70429تهرانزعفرانیهکلنگیفروش1,57050,000,0001394-12-11
70430تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1066,700,000710,200,0001394-12-11
70467تهرانپاسدارانمغازهفروش21کارشناسیکارشناسی1394-12-11
70475رودهنوسکارهزمینفروش1,2001,000,0001,200,000,0001394-12-11
70505تهرانچهار باغ غربیآپارتمانفروش735,500,000395,000,0001394-12-11
70506تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1004,850,000485,000,0001394-12-11
70283تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش737,000,000511,000,0001394-12-10
70284تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001394-12-10
70285تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394-12-10
70286تهرانشمس آبادآپارتمانفروش814,700,000380,700,0001394-12-10
70287تهرانشهر زیباآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-12-10
70288تهرانشهر زیباآپارتمانفروش983,570,000350,000,0001394-12-10
70289تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1858,000,0001,480,000,0001394-12-10
70290تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش724,900,000352,800,0001394-12-10
Page top