جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,368 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64856تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1084,600,000496,800,0001394/10/10
64857تهرانطرشتآپارتمانفروش694,782,000330,000,0001394/10/10
64858تهرانظفرآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001394/10/10
64859تهرانظفرآپارتمانفروش1178,200,000959,400,0001394/10/10
64860تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش804,750,000380,000,0001394/10/10
64861تهرانرهی معیریآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001394/10/10
64862تهرانجهان آرامستغلاتفروش5966,459,0003,850,000,0001394/10/10
64863تهرانولنجکآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394/10/10
64864تهرانمرزدارانکلنگیفروش47016,611,0005,000,000,0001394/10/10
64865تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001394/10/10
64866تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش59812,000,0004,560,000,0001394/10/10
64867تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1416,700,000944,700,0001394/10/10
64868تهرانیوسف آبادکلنگیفروش13214,117,0001,200,000,0001394/10/10
64869تهرانولنجکآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394/10/10
64870تهرانشهرک ژاندارمریکلنگیفروش39610,333,000310,000,0001394/10/10
64871تهرانشمس آبادکلنگیفروش8009,000,0005,760,000,0001394/10/10
64872تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1525,900,000896,800,0001394/10/10
64873تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001394/10/10
64874تهرانفرمانیهآپارتمانفروش759,800,000735,000,0001394/10/10
64875تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش36011,250,0002,250,000,0001394/10/10
64876تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش10897,000,0001,047,600,0001394/10/10
64877تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394/10/10
64878تهرانولنجکآپارتمانفروش1819,500,0001,719,500,0001394/10/10
64879تهرانفرمانیهآپارتمانفروش908,800,000792,000,0001394/10/10
64880تهرانقیطریهآپارتمانفروش948,300,000780,200,0001394/10/10
64881تهرانشهرک چشمهکلنگیفروش2858,000,0003,200,000,0001394/10/10
64882تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394/10/10
64901تهراندریان نوزمینفروش1207,200,000860,000,0001394/10/10
64942تهرانجمهوریاداریفروش34کارشناسیکارشناسی1394/10/10
64946تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش1031,050,00070,000,0001394/10/10
Page top