جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,209 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64697تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش688,000,000544,000,0001394/10/09
64698تهرانازگلآپارتمانفروش1156,700,000770,500,0001394/10/09
64699تهرانجردن - ناهیدآپارتمانفروش1188,474,5761,000,000,0001394/10/09
64700تهرانازگلآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001394/10/09
64701تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش83211,500,0005,255,500,0001394/10/09
64702تهرانپیامبر شرقیمستغلاتفروش2,2403,500,0007,840,000,0001394/10/09
64703تهراناقدسیهآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394/10/09
64704تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1634,601,000750,000,0001394/10/09
64705تهرانفلسطین جنوبیآپارتمانفروش1822,800,000509,600,0001394/10/09
64706تهراناسکندری شمالیآپارتمانفروش724,305,000310,000,0001394/10/09
64707تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1135,700,000644,100,0001394/10/09
64708تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش984,500,000441,000,0001394/10/09
64709تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1475,500,000808,500,0001394/10/09
64710تهرانپونکآپارتمانفروش1596,500,0001,033,500,0001394/10/09
64711تهراننبرد جنوبیآپارتمانفروش1203,350,000400,000,0001394/10/09
64712تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394/10/09
64713تهراننبرد شمالیکلنگیفروش2006,000,000900,000,0001394/10/09
64714تهرانستارخانآپارتمانفروش1454,482,000650,000,0001394/10/09
64715تهرانستارخانآپارتمانفروش1163,793,000440,000,0001394/10/09
64716تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1314,700,000615,700,0001394/10/09
64717تهراندارآبادآپارتمانفروش1566,500,0001394/10/09
64718تهراندارآبادآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/10/09
64719تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394/10/09
64720تهراناقدسیهآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394/10/09
64721تهرانظرابخانهکلنگیفروش28011,910,0003,000,000,0001394/10/09
64722تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1235,100,000627,300,0001394/10/09
64723تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394/10/09
64725تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394/10/09
64726تهراننصرت غربیآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001394/10/09
64727تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1095,200,000566,800,0001394/10/09
Page top