جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,966 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71242شاهرود28 متری امامزمینفروش184300,000,0001395-01-14
71248شبسترشهریار ویلافروش104289,00030,000,0001395-01-14
71251لنگرودسبزه میدانآپارتمانفروش78225,000,0001395-01-14
71340کرججهانشهرآپارتمانفروش2054,878,0001,000,000,0001395-01-14
71350تهراننیاوران - یاسر آپارتمانفروش48527,500,0001395-01-14
71351تهرانسعادت آبادکلنگیفروش51617,000,0001395-01-14
71237بابلسرمیر بازارزمینفروش10040,000,0001395-01-12
71236اصفهانآبشارزمینفروش1,46015,000,00021,900,000,0001395-01-11
15498آملشهرک صنعتی کارخانجات فروش1,6502,000,000,0001395-01-10
71244دماوندامامویلافروش604,120,000250,000,0001395-01-08
71235تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16515,000,0002,475,000,0001395-01-06
71239تنکابنخرم آبادباغفروش10,200400,0004,080,000,0001395-01-06
71233سرخرودخط دریاآپارتمانفروش80184,000,0001394-12-27
63704تهراندولتآپارتمانفروش727,900,000568,000,0001394-12-26
71229آملروبروی چاپ اسکناس ویلافروش270125,000,0001394-12-26
71230بابلخیابان نوابمغازهفروش81615,900,00012,900,000,0001394-12-26
71231تهرانسه راه امین حضورمغازهفروش3470,000,0002,380,000,0001394-12-26
71232تهرانامیر کبیرزمینفروش1705,000,000850,000,0001394-12-26
70828تهرانبلال حبشی آپارتمانفروش68205,000,0001394-12-25
70917نیشابورکوهسنگیتجاریفروش11120,000,0001394-12-25
71099تهراننارمککلنگیفروش65560,000,0001394-12-25
71104خاشانقلابزمینفروش701,400,00095,000,0001394-12-25
70676کرجبلوار طالقانیمغازهفروش30011,000,0005,500,000,0001394-12-25
70508شهریاراندیشه - فاز یکآپارتمانفروش601,600,00096,000,0001394-12-25
70509تهراناسکندریآپارتمانفروش502,600,000135,000,0001394-12-25
70546چمستاناصلیویلافروش3001,000,000130,000,0001394-12-25
70679رامسرکتالمزمینفروش30083,000,0001394-12-25
70680کرمانبیست متری دانشجومغازهفروش6010,000,000720,000,0001394-12-25
71180قائم شهرکوچکسراباغفروش4,000400,000,0001394-12-25
31309تهراندریاچه چیتگرآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001394-12-24
Page top