جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,106 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65219تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1424,200,000595,400,0001394/10/14
65220تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش1136,300,000711,900,0001394/10/14
65221تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394/10/14
65222تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001394/10/14
65223تهرانپونککلنگیفروش14012,000,0002,520,000,0001394/10/14
65224تهرانپونک - مخبریآپارتمانفروش1554,500,000700,000,0001394/10/14
65225تهرانستارخانکلنگیفروش1,50012,000,00014,400,000,0001394/10/14
65226تهرانستارخانآپارتمانفروش1645,300,000869,200,0001394/10/14
65227تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18113,000,0002,353,000,0001394/10/14
65228تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش1367,500,0001,000,000,0001394/10/14
65229تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394/10/14
65230تهراندروسکلنگیفروش9012,000,000600,000,0001394/10/14
65231پردیسامامزمینفروش3501,100,000385,000,0001394/10/14
65232تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1264,700,000639,200,0001394/10/14
65233تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1328,796,000950,000,0001394/10/14
65234تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1084,900,000529,200,0001394/10/14
65235تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش734,600,000335,800,0001394/10/14
65236تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394/10/14
65237تهرانپاسدارانکلنگیفروش6,68035,000,000140,000,000,0001394/10/14
65238تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1357,800,00010,530,000,0001394/10/14
65239تهرانستارخانکلنگیفروش2489,800,0001,509,200,0001394/10/14
65240تهراندولتآپارتمانفروش1118,400,000932,400,0001394/10/14
65241تهراندروس - شهرزادکلنگیفروش1007,000,000700,000,0001394/10/14
65242تهرانجردنکلنگیفروش1,26422,000,00014,256,000,0001394/10/14
65243تهرانجردنآپارتمانفروش2507,500,0001,875,000,0001394/10/14
65244تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1225,000,000610,000,0001394/10/14
65245تهراناقدسیهآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394/10/14
65246تهراناختیاریهآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001394/10/14
65247تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001394/10/14
65248تهرانپاسداران - گلستانکلنگیفروش44020,000,0006,000,000,0001394/10/14
Page top