جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,991 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71572تهراناشک شهرآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001395-01-17
71573تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1315,900,000772,900,0001395-01-17
71574تهرانشیرمرد جنوبیکلنگیفروش1456,000,000438,000,0001395-01-17
71575تهرانبلوار کاوه آپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001395-01-17
71576تهرانفرجام شرقیآپارتمانفروش813,500,000285,000,0001395-01-17
71577تهرانبلوار پروین آپارتمانفروش804,200,000336,000,0001395-01-17
71578تهرانباغ فیض آپارتمانفروش703,500,000245,000,0001395-01-17
71579تهراندرکه آپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001395-01-17
71580تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانفروش753,870,000290,000,0001395-01-17
71581تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1274,700,000596,900,0001395-01-17
71583تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش140کارشناسیکارشناسی1395-01-17
71584تهراناختیاریهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001395-01-17
71585خلخالمصطفی خمینیتجاریفروش2303,000,000540,000,0001395-01-17
71586تهرانجردن - عاطفیآپارتمانفروش10310,500,0001,081,500,0001395-01-17
71587تهرانگیشاآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001395-01-17
71588تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1347,800,0001,045,200,0001395-01-17
71589تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001395-01-17
71590تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001395-01-17
71591تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395-01-17
71592تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش723,475,00050,000,0001395-01-17
71593تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش715,600,000397,600,0001395-01-17
71594تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش948,700,000817,800,0001395-01-17
71595تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001395-01-17
71596تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش827,400,000606,800,0001395-01-17
71597تهرانمحمودیهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001395-01-17
71598تهرانورزی شمالی آپارتمانفروش905,200,000468,000,0001395-01-17
71599تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش775,400,000415,800,0001395-01-17
71600تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395-01-17
71601تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1159,900,0001,138,500,0001395-01-17
71603تهراندروسآپارتمانفروش28410,000,0002,840,000,0001395-01-17
Page top