جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,209 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65857تهراننارمک - مدائنآپارتمانفروش1334,700,000625,100,0001394/10/21
65858تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1044,038,000420,000,0001394/10/21
65859تهراننارمکآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001394/10/21
65860تهراننارمک - تلفنخانهکلنگیفروش1,8909,000,00010,350,000,0001394/10/21
65861تهرانجهان آراآپارتمانفروش974,900,000475,300,0001394/10/21
65862تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش994,200,000415,800,0001394/10/21
65863تهرانظفر - آرشکلنگیفروش18015,000,0001,275,000,0001394/10/21
65864تهرانفرشتهآپارتمانفروش8812,000,0001,056,000,0001394/10/21
65865تهرانقیطریهآپارتمانفروش1406,428,000900,000,0001394/10/21
65866تهرانولنجکآپارتمانفروش22013,500,0002,970,000,0001394/10/21
65867تهرانیوسف آبادکلنگیفروش44317,000,0004,301,000,0001394/10/21
65868تهرانگیشاآپارتمانفروش926,600,000607,200,0001394/10/21
65869تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001394/10/21
65870تهرانظفرکلنگیفروش7511,000,000550,000,0001394/10/21
65871تهرانظفرآپارتمانفروش1478,500,0001,249,500,0001394/10/21
65872تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12513,000,0001,625,000,0001394/10/21
65873تهرانقلهکآپارتمانفروش1298,500,0001,096,500,0001394/10/21
65874تهرانولنجکآپارتمانفروش13812,500,0001,725,000,0001394/10/21
65875تهرانقیطریهآپارتمانفروش2009,500,0001,900,000,0001394/10/21
65876تهرانشهرک غربکلنگیفروش32025,000,0001394/10/21
65877تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394/10/21
65878تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001394/10/21
65879تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10010,200,0001,020,000,0001394/10/21
65892تهرانشاهین شمالیزمینفروش1,9007,500,00014,250,000,0001394/10/21
65908تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش933,700,000360,000,0001394/10/21
65909تهرانسعادت آبادزمینفروش1,00015,000,00015,000,000,0001394/10/21
58843تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانپیش فروش1502,600,000390,000,0001394/10/20
65717تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,200,000813,600,0001394/10/20
65718تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش825,300,000434,600,0001394/10/20
65719تهرانپیج شمیرانآپارتمانفروش1024,100,000418,200,0001394/10/20
Page top