جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,271 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66439تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1725,200,000894,400,0001394/10/27
66440تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش956,800,000646,000,0001394/10/27
66441تهراناقدسیه - اوشانکلنگیفروش2579,687,0001,550,000,0001394/10/27
66442تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1245,000,000620,000,0001394/10/27
66443تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1625,600,000907,200,0001394/10/27
66444تهرانپیج شمیرانکلنگیفروش3607,500,0001,605,000,0001394/10/27
66445تهرانپل چوبیآپارتمانفروش943,400,000319,600,0001394/10/27
66431تهرانپانزده خردادمغازهفروش91,900,000,0001394/10/26
66320تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001394/10/26
66321تهرانمینی سیتیکلنگیفروش1406,130,0001,500,000,0001394/10/26
66319تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1107,300,000803,000,0001394/10/26
66322تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394/10/26
66323تهراندبستانآپارتمانفروش853,058,000260,000,0001394/10/26
66324تهرانشمس آبادکلنگیفروش8009,000,0005,760,000,0001394/10/26
66325تهرانشمس آبادآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/10/26
66326تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1568,200,0001,279,200,0001394/10/26
66327تهرانشیخ بهایی جنوبیمستغلاتفروش1428,500,0001394/10/26
66328تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش22525,000,0006,000,000,0001394/10/26
66329تهرانطرشتآپارتمانفروش1144,200,000478,800,0001394/10/26
66330تهرانصادقیهآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394/10/26
66331تهرانظفرآپارتمانفروش1075,700,000609,900,0001394/10/26
66332تهرانظفرکلنگیفروش13015,780,0004,100,000,0001394/10/26
66333تهرانعباس آبادکلنگیفروش52513,513,0003,000,000,0001394/10/26
66334تهرانفاطمیآپارتمانفروش1985,000,0001,000,000,0001394/10/26
66335تهرانفاطمیآپارتمانفروش1206,200,000744,000,0001394/10/26
66336تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394/10/26
66337تهرانقلهککلنگیفروش31512,000,0002,232,000,0001394/10/26
66338تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1378,500,0001,164,500,0001394/10/26
66339تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/10/26
66340تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001394/10/26
Page top