جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,271 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67424تهرانجنت آبادکلنگیفروش2007,500,0001,875,000,0001394/11/08
67425تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1065,800,000614,800,0001394/11/08
67426تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1235,300,000651,900,0001394/11/08
67427تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1458,275,0001,200,000,0001394/11/08
67428تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001394/11/08
67429تهرانانقلابکلنگیفروش50011,000,0002,200,000,0001394/11/08
67430تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1216,500,000786,500,0001394/11/08
67431تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21720,000,0004,340,000,0001394/11/08
67432تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21513,000,0002,795,000,0001394/11/08
67434تهراندولتآپارتمانفروش1146,578,000750,000,0001394/11/08
67435تهرانازگلآپارتمانفروش1497,600,0001,132,400,0001394/11/08
67436تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1125,200,000582,400,0001394/11/08
67437تهرانهرویآپارتمانفروش1357,700,0001,039,500,0001394/11/08
67438تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1558,300,0001,300,000,0001394/11/08
67439تهرانپاسدارانآپارتمانفروش14211,200,0001,600,000,0001394/11/08
67440تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش41013,500,0003,685,500,0001394/11/08
67441تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16015,000,0002,400,000,0001394/11/08
67442تهراناقدسیهآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394/11/08
67443تهرانسعادت آبادکلنگیفروش2408,000,0001,480,000,0001394/11/08
67444تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001394/11/08
67445تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,200,000972,000,0001394/11/08
67446تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1135,300,000598,900,0001394/11/08
67486تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش110600,000100,000,0001394/11/08
67515تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001394/11/08
67266آملکمانگرکلاباغفروش2,80060,000170,000,0001394/11/07
67267تهرانميردامادتجاریفروش4040,000,0001,600,000,0001394/11/07
67268تهراندولت - قناتکلنگیفروش42415,000,0003,600,000,0001394/11/07
67269تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش959,300,000985,800,0001394/11/07
67270تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش963,645,000350,000,0001394/11/07
67271تهرانشهید کردکلنگیفروش1407,391,000850,000,0001394/11/07
Page top