جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,988 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73273تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001395-02-05
73388تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش7415,000,0001,110,000,0001395-02-05
73389تهراندستور جنوبیآپارتمانفروش1668,500,0001,411,000,0001395-02-05
73114تهراندولت آپارتمانفروش756,400,000480,000,0001395-02-04
73115تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001395-02-04
73116تهرانکارگر شمالیاداریفروش966,200,000595,200,0001395-02-04
73117تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001395-02-04
73118تهراندزآشیبآپارتمانفروش1537,100,0001,086,300,0001395-02-04
73120تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001395-02-04
73103تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش626,000,000372,000,0001395-02-04
73104تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش753,400,000225,000,0001395-02-04
73105تهراناوین - درکهآپارتمانفروش1308,000,0001,200,000,0001395-02-04
73106تهراناشرفی - پیامبراداریفروش1007,200,000720,000,0001395-02-04
73107تهراندریان نوآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001395-02-04
73108تهرانشادمهرآپارتمانفروش845,500,000462,000,0001395-02-04
73109تهرانازگا - اراجآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001395-02-04
73110تهراندیباجی جنوبیآپارتمانپیش فروش1259,000,0001,125,000,0001395-02-04
73111تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001395-02-04
73113تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001395-02-04
73121تهراندارآبادآپارتمانفروش1175,600,000655,200,0001395-02-04
73122تهرانشهرک مبعثآپارتمانفروش704,800,0001395-02-04
73123تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش684,191,000285,000,0001395-02-04
73124تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش1185,400,000637,200,0001395-02-04
73125تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001395-02-04
73126تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1303,700,000481,000,0001395-02-04
73127تهراندارآبادآپارتمانفروش595,932,000350,000,0001395-02-04
73128تهرانپاسداران - بهستان آپارتمانفروش1729,200,0001,582,400,0001395-02-04
73129تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1059,523,0001,000,000,0001395-02-04
73130تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1208,200,000984,000,0001395-02-04
73131تهراندروس - یار محمدیآپارتمانفروش1449,000,0001,296,000,0001395-02-04
Page top