جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,985 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73659تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش626,000,000372,000,0001395-02-08
73762تهرانمیثاق شمالی (درختی)آپارتمانفروش822,700,000221,400,0001395-02-08
56247تهرانفاطمیمستغلاتفروش4326,500,0002,808,000,0001395-02-08
73672تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395-02-08
73673تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش855,600,000476,000,0001395-02-08
73674تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001395-02-08
73635سمنانابوذر غفاریویلافروش207935,000187,000,0001395-02-08
73671تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش605,800,0001395-02-08
73670تهرانباغ فیضآپارتمانفروش774,636,000357,000,0001395-02-08
73660تهراناختیاره شمالیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1395-02-08
73669تهرانباقر خانآپارتمانفروش955,157,000490,000,0001395-02-08
73668تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش644,328,000277,000,0001395-02-08
73667تهرانبهبودیآپارتمانفروش1425,900,000837,800,0001395-02-08
73666تهرانآریا شهرآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001395-02-08
73663شهریارجاده کهنزکارخانجاتفروش700500,0001,300,000,0001395-02-08
73661تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش855,700,000485,000,0001395-02-08
73702تهرانپاسداران - زمزدآپارتمانفروش1766,200,0001,091,200,0001395-02-08
73703تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3009,000,0002,700,000,0001395-02-08
73704تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001395-02-08
73705تهرانیلوار شهرزادآپارتمانفروش18011,500,0002,070,000,0001395-02-08
73701تهراناقدسیه - سپند آپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001395-02-08
73690تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش787,000,000546,000,0001395-02-08
73691تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش584,138,000240,000,0001395-02-08
73692تهرانتهرانپارسکلنگیفروش4359,500,0001395-02-08
73693تهرانالهیه - مهدیهآپارتمانفروش28514,000,0003,990,000,0001395-02-08
73694تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001395-02-08
73695تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1369,000,0001,224,000,0001395-02-08
73696تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1424,200,000596,400,0001395-02-08
73697تهرانونک - برزیلکلنگیفروش1,20025,000,0001395-02-08
73698تهرانجردنآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001395-02-08
Page top