جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,058 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48626رامسرخیابان اصلی رامسر آپارتمانفروش1302,200,000280,000,0001395-02-21
48627تهران کن - الغدیرزمینفروش4543,300,0001,500,000,0001395-02-21
48629تهرانایران زمین ویلافروش80045,000,000,0001395-02-21
48630تهرانخوارزم ویلافروش70024,000,000,0001395-02-21
51021تهراننیاوران زمینفروش1,00015,000,00015,000,000,0001395-02-21
74470تهرانمنیریهآپارتمانفروش592,700,000160,000,0001395-02-21
74552اصفهانمحمد طاهرآپارتمانفروش771,600,000125,000,0001395-02-21
74585بابلسرشهرک فرهنگیانآپارتمانفروش1351,300,000175,500,0001395-02-21
74588تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش423,500,000147,000,0001395-02-21
74593تهرانچهار راه شاپورآپارتمانفروش502,300,000115,000,0001395-02-21
74549تهراننیاورانآپارتمانفروش40016,000,0002,240,000,0001395-02-20
52296تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1475,710,000845,000,0001395-02-19
74512ميمهمیمهزمینفروش19028,000,0001395-02-19
74480دماوندچالکاویلافروش401,900,000145,000,0001395-02-19
74513تهرانطرشتآپارتمانفروش7241,600,000300,000,0001395-02-19
74514تهرانحيدرخانی شمالیآپارتمانفروش854,300,000365,000,0001395-02-19
74515تهراننارمکآپارتمانفروش1724,300,000740,000,0001395-02-19
74476تهرانمصطفی خمینیآپارتمانفروش83350,000,0001395-02-18
74479تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش897,300,000649,700,0001395-02-18
69221تهرانجمارانآپارتمانفروش10710,500,0001,123,500,0001395-02-16
71381تهرانامامزاده قاسمآپارتمانفروش566,500,000364,000,0001395-02-16
73024تهرانولنجکآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001395-02-16
74471تهرانوحیدیه - زرکشآپارتمانفروش502,900,000145,000,0001395-02-16
74472تهرانخواجه نصیرآپارتمانفروش1404,700,000658,000,0001395-02-16
74473تهرانشمیران نوآپارتمانفروش702,600,000182,000,0001395-02-16
74474آملشیخ فضل الله نوریویلافروش260330,000,0001395-02-16
74419تهراناراجآپارتمانفروش926,000,000645,000,0001395-02-15
74420تهرانقجاوند شرقیآپارتمانفروش622,500,000155,000,0001395-02-15
74237تهرانشهر آرا - کوکبآپارتمانفروش1355,700,000769,500,0001395-02-14
74238تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1023,677,000375,000,0001395-02-14
Page top