جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,915 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82607تهرانزرتشت غربیکلنگیفروش2301,500,000,0001395/10/28
82589اصفهانآیت ا... صادقیآپارتمانفروش953,000,000275,000,0001395/10/28
82509تهراناستاد نجات اللهیمغازهفروش10018,000,0001,800,000,0001395/10/28
95256دماونداندیشهآپارتمانفروش963,080,000500,000,0001395/10/28
95211تهرانفاز 3 نوابآپارتمانفروش951,900,000210,000,0001395/10/27
80309تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1307,200,0009,360,0001395/10/27
80302تهرانمهرآباد جنوبیآپارتمانفروش64118,000,0001395/10/27
80035تهراناستاد معینآپارتمانفروش601,900,000118,000,0001395/10/27
95334تهرانسردار جنگل شمالیزمینفروش90010,000,0009,000,000,0001395/10/27
81838تهراندولت آبادآپارتمانفروش702,100,000147,000,0001395/10/27
81155تهرانجهان آراآپارتمانفروش445,300,000235,000,0001395/10/27
95265تهرانخیابان انقلابزمینفروش4628,500,0003,927,000,0001395/10/27
95344تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش986,300,000617,000,0001395/10/27
95352تهرانعابدینی زادهآپارتمانفروش1315,700,000746,700,0001395/10/26
95350مشهدفرهادآپارتمانپیش فروش5008,500,0003,400,000,0001395/10/26
95351چالوسدریانوردانزمینفروش42,300991,00042,000,000,0001395/10/26
85038تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش84580,000,0001395/10/26
81645تهرانشیخ بهای جنوبی آپارتمانفروش1396,475,000900,000,0001395/10/26
95349ملارددکتر حسابیآپارتمانفروش7042,000,0001395/10/25
95347جویباربحر خزرزمینفروش2904,300,0001,247,000,0001395/10/25
95259بابلبابل به خشرودپیزمینفروش1,70060,000102,000,0001395/10/25
95343تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001395/10/25
95346محمودآبادشهرک محسن چترسفیدزمینفروش162493,00080,000,0001395/10/25
90357محمودآبادبلوارمعلمویلافروش130100,000,0001395/10/25
94522تهراننامجوآپارتمانفروش502,800,000140,000,0001395/10/25
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسی1395/10/25
76394تهرانتهرانسرآپارتمانفروش672,600,000176,000,0001395/10/25
37977تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001395/10/24
95324شمیراناتاندرزگوآپارتمانفروش18016,000,0002,800,000,0001395/10/24
89866تهرانشریعتیآپارتمانفروش1236,000,000738,000,0001395/10/24
Page top