جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,271 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69698تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1088,500,000918,000,0001394/12/03
69699تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1239,000,0001,107,000,0001394/12/03
69700تهرانکاوه جنوبیآپارتمانفروش1188,000,000944,000,0001394/12/03
69701تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394/12/03
69702تهرانستارخانکلنگیفروش1967,000,0001,372,000,0001394/12/03
69703تهرانسراجآپارتمانفروش1103,500,000385,000,0001394/12/03
69704تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1075,420,560580,000,0001394/12/03
69705تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1007,800,000780,000,0001394/12/03
69706تهراندولتآپارتمانفروش1408,800,0001,232,000,0001394/12/03
69707تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش643,200,000204,800,0001394/12/03
69708تهرانتیر اندارآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394/12/03
69709تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394/12/03
69710تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394/12/03
69711تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش8311,000,0001394/12/03
69712تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,300,0001,022,000,0001394/12/03
69713تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3009,000,0001394/12/03
69714تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394/12/03
69715تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1127,500,000825,000,0001394/12/03
69716تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394/12/03
69717تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9510,000,0001394/12/03
69718تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش67536,000,0001394/12/03
69719تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394/12/03
69720تهراناردیبهشتآپارتمانفروش1324,545,000600,000,0001394/12/03
69721تهران216 غربیآپارتمانفروش865,100,000438,600,0001394/12/03
69722تهرانشهرک غرباداریفروش1508,000,0001,200,000,0001394/12/03
69723تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16810,500,0001,753,500,0001394/12/03
69724تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش826,000,000492,000,0001394/12/03
69725تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394/12/03
69726تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001394/12/03
69727تهرانشهرک غربآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1394/12/03
Page top