جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,170 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69709تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394/12/03
69710تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394/12/03
69711تهرانسعادت آبادمستغلاتفروش8311,000,0001394/12/03
69712تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,300,0001,022,000,0001394/12/03
69713تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3009,000,0001394/12/03
69714تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394/12/03
69715تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1127,500,000825,000,0001394/12/03
69716تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394/12/03
69717تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9510,000,0001394/12/03
69718تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش67536,000,0001394/12/03
69719تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394/12/03
69720تهراناردیبهشتآپارتمانفروش1324,545,000600,000,0001394/12/03
69721تهران216 غربیآپارتمانفروش865,100,000438,600,0001394/12/03
69722تهرانشهرک غرباداریفروش1508,000,0001,200,000,0001394/12/03
69723تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16810,500,0001,753,500,0001394/12/03
69724تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش826,000,000492,000,0001394/12/03
69725تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394/12/03
69726تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001394/12/03
69727تهرانشهرک غربآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1394/12/03
69728تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001394/12/03
69729تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1277,000,000889,000,0001394/12/03
69787تهرانریحانیآپارتمانفروش444,650,000312,000,0001394/12/03
69629تهران218 غربیآپارتمانفروش855,200,000442,000,0001394/12/02
69514تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001394/12/02
69515تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش857,058,000600,000,0001394/12/02
69516تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001394/12/02
69517تهرانشیخ بهایی جنوبیمستغلاتفروش18030,000,0001394/12/02
69518تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش11511,500,0001,322,500,0001394/12/02
69519تهرانصادقیهآپارتمانفروش1525,000,000760,000,0001394/12/02
69520تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1164,400,000510,400,0001394/12/02
Page top