جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,306 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71762تهرانباغ فیض آپارتمانفروش683,970,000270,000,0001395/01/21
71763تهرانباغ فیض آپارتمانفروش723,100,000223,200,0001395/01/21
71764تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش70013,800,0006,279,000,0001395/01/21
71765تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش986,125,000600,000,0001395/01/21
71766تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش2609,200,0001395/01/21
71767تهراندرکهآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001395/01/21
71768تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش1075,100,000545,700,0001395/01/21
71769تهرانجنت آباد شمالی آپارتمانفروش753,335,000250,000,0001395/01/21
71770تهراندارآبادآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001395/01/21
71771تهرانجردنآپارتمانفروش8014,000,0001,120,000,0001395/01/21
71772تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1354,800,000648,000,0001395/01/21
71773تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,750,000373,750,0001395/01/21
71774تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1336,300,000837,900,0001395/01/21
71775تهرانوفا آذر جنوبیآپارتمانفروش704,185,000295,000,0001395/01/21
71776تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001395/01/21
71777تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش703,571,000250,000,0001395/01/21
71778تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001395/01/21
71779تهرانجنت آباد شمالی آپارتمانفروش13038,000,000494,000,0001395/01/21
71780تهرانالهیهآپارتمانفروش23020,000,0004,600,000,0001395/01/21
71781تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش87کارشناسیکارشناسی1395/01/21
71782تهرانتهرانپارس - ف اولآپارتمانفروش684,800,000326,400,0001395/01/21
71783تهراندولت - کیکاووس کلنگیفروش1678,385,0001,400,000,0001395/01/21
71784تهراندربندآپارتمانفروش1219,000,0001,089,000,0001395/01/21
71785تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش645,000,000320,000,0001395/01/21
71786تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش21011,000,0002,310,000,0001395/01/21
71787تهراندرکهکلنگیفروش712کارشناسیکارشناسی1395/01/21
71788تهرانجردنآپارتمانفروش2748,000,0002,192,000,0001395/01/21
71789تهراندولتکلنگیفروش30016,500,0001395/01/21
71790تهراندروسآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001395/01/21
71791تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش73025,000,00016,250,000,0001395/01/21
Page top