جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,170 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71587تهرانگیشاآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001395/01/17
71588تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1347,800,0001,045,200,0001395/01/17
71589تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001395/01/17
71590تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001395/01/17
71591تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395/01/17
71592تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش723,475,00050,000,0001395/01/17
71593تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش715,600,000397,600,0001395/01/17
71594تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش948,700,000817,800,0001395/01/17
71595تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001395/01/17
71596تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش827,400,000606,800,0001395/01/17
71597تهرانمحمودیهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001395/01/17
71598تهرانورزی شمالی آپارتمانفروش905,200,000468,000,0001395/01/17
71599تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش775,400,000415,800,0001395/01/17
71600تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395/01/17
71601تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1159,900,0001,138,500,0001395/01/17
71603تهراندروسآپارتمانفروش28410,000,0002,840,000,0001395/01/17
71604تهراندولتآپارتمانفروش767,960,000605,000,0001395/01/17
71605تهرانبلوار فردوس شرق آپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001395/01/17
71606تهراندرکه - کوهسارآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395/01/17
71607تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش1238,945,0001,100,000,0001395/01/17
71608تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15713,500,0002,119,500,0001395/01/17
71609تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1056,300,000661,500,0001395/01/17
71610تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانپیش فروش814,250,000382,500,0001395/01/17
71611تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش16812,500,0002,100,000,0001395/01/17
71612تهراننیاوران - مژده کلنگیفروش90024,000,000,0001395/01/17
71613تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16710,600,0001395/01/17
71614تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش13512,500,0001,687,500,0001395/01/17
71615تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001395/01/17
71616تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1286,500,000832,000,0001395/01/17
71617تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11010,500,0001395/01/17
Page top