جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,209 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
53769نکاقلعه سرباغفروش3,48260,000208,000,0001395/01/23
72007تهراندارآبادآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001395/01/23
72008تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش715,600,000397,600,0001395/01/23
72009تهران170 غربیآپارتمانفروش1175,600,000655,200,0001395/01/23
72010تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1416,000,000846,000,0001395/01/23
72011تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1284,000,000512,000,0001395/01/23
72012تهراناستخرکلنگیفروش926,305,000580,000,0001395/01/23
72013تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001395/01/23
72014تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1036,000,000618,000,0001395/01/23
72015تهرانباغ شاطرآپارتمانفروش829,000,0001395/01/23
72016تهرانفلکه سومآپارتمانفروش1085,000,000540,000,0001395/01/23
72017تهرانسردار جنگل شمالیآپارتمانفروش846,000,000504,000,0001395/01/23
72018تهرانحبیب الهیآپارتمانفروش745,100,000377,500,0001395/01/23
72019تهرانیکم دریان نوآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395/01/23
72020تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش985,000,000490,000,0001395/01/23
72021تهران190 غربیآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001395/01/23
72022تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش119690,000,0001395/01/23
72023تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش805,350,000428,000,0001395/01/23
72024تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001395/01/23
72025تهرانستارخان آپارتمانفروش1225,600,000683,200,0001395/01/23
72026تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش775,400,000415,000,0001395/01/23
72027تهرانجردنکلنگیفروش80025,000,00025,000,000,0001395/01/23
72028تهرانتهرانپارس - زرینآپارتمانفروش954,580,000435,000,0001395/01/23
72029تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش663,200,000211,200,0001395/01/23
72030تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001395/01/23
72031تهرانپنجم دریان نوآپارتمانفروش874,200,000365,400,0001395/01/23
72032تهران تهرانپارس - توحیدکلنگیفروش20011,500,0001395/01/23
72033تهراندارآبادآپارتمانفروش706,500,000455,000,0001395/01/23
72034تهرانشهر آراکلنگیفروش16012,000,0001,920,000,0001395/01/23
72036تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001395/01/23
Page top