جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,270 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72614تهرانشهرک غربآپارتمانفروش776,000,000462,000,0001395/01/29
72615تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1128,500,000952,000,0001395/01/29
72616تهرانشهرک غربآپارتمانفروش737,000,000511,000,0001395/01/29
72617تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1025,500,000561,000,0001395/01/29
72618تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش957,800,000741,000,0001395/01/29
72619تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/01/29
72620تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001395/01/29
72621تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001395/01/29
72622تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1236,260,000770,000,0001395/01/29
72623تهرانشهرک غربکلنگیفروش12510,000,000,0001395/01/29
72661تهرانشهرک غربآپارتمانفروش81کارشناسیکارشناسی1395/01/29
72677تهرانبلوار مبعثآپارتمانفروش723,400,000245,000,0001395/01/29
72679خرم‌آبادماسورزمینفروش170500,00085,000,0001395/01/29
72006تهراندرکه آپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001395/01/28
72560لنگرودچمخانهویلافروش2002,150,000279,500,0001395/01/28
72567تهرانسازمان آبتجاریفروش2240,000,000880,000,0001395/01/28
71848تهرانعباس آباد آپارتمانفروش727,500,000540,000,0001395/01/26
71461تهرانعباس آباد - مهنازآپارتمانفروش927,610,000700,000,0001395/01/26
72216تهران گاندیآپارتمانفروش12011,000,0001,320,000,0001395/01/26
72448تهرانفاطمی - گلها آپارتمانفروش786,600,000514,800,0001395/01/26
72449تهرانرهی معیریآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001395/01/26
72450تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش3006,000,0001395/01/26
72451تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001395/01/26
72452تهرانبلوار صالحیآپارتمانفروش1063,750,000397,500,0001395/01/26
72453تهرانمیدان سماآپارتمانفروش604,400,000264,000,0001395/01/26
72454تهرانپاک شمالی آپارتمانفروش855,750,000488,750,0001395/01/26
72455تهرانشهر آراآپارتمانفروش895,800,000516,200,0001395/01/26
72456تهرانشهر زیباآپارتمانفروش733,770,000275,000,0001395/01/26
72457تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش623,700,000229,500,0001395/01/26
72458تهرانستارخان - شادمان آپارتمانفروش484,600,000220,800,0001395/01/26
Page top