جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowفروش : 29,271 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
76965چالوسامام رضامغازهفروش2015,000,000300,000,0001395/03/31
76886کرجفلکه پنجمآپارتمانفروش84108,000,0001395/03/31
76844تهرانآزادیآپارتمانفروش693,300,000230,000,0001395/03/30
76695تهرانکاظمی (تیموری)آپارتمانفروش40کارشناسیکارشناسی1395/03/30
76817اسکوچای کنارباغفروش1,00080,000,00080,000,0001395/03/30
74090تهرانحسام الدینآپارتمانفروش622,100,000130,000,0001395/03/30
76579تهرانقیطریه آپارتمانفروش33220,000,0001395/03/30
76815شاهرودکلاته ملاتجاریفروش6,200560,0003,500,000,0001395/03/30
76790سلمانشهرسی سراویلافروش250290,000,000290,000,0001395/03/30
76528تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1255,200,0001395/03/30
76697تهرانجردنآپارتمانفروش2457,500,0001,800,000,0001395/03/29
76696تهرانبني هاشمآپارتمانفروش683,800,000260,000,0001395/03/29
76694رودهنلاله صحراآپارتمانفروش136258,000,0001,900,0001395/03/29
51960عباس آبادگلدشتزمینفروش600700,000420,000,0001395/03/28
51959سلمانشهرسلامت سرازمینفروش415400,000166,000,0001395/03/28
76651تهران تیموریآپارتمانفروش502,000,000115,000,0001395/03/27
69850تهرانسعادت آبادآپارتمانپیش فروش1008,000,000800,000,0001395/03/26
76578تهرانسبلان شمالیآپارتمانپیش فروش432,800,000120,000,0001395/03/26
76577تهرانسبلان شمالیآپارتمانپیش فروش752,800,000210,000,0001395/03/26
73957تهرانتوانیرآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001395/03/26
76565طالقانشهرک کولج بالاآپارتمانفروش601,800,000108,000,0001395/03/26
76535تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش643,100,000200,000,0001395/03/26
76510پردیسمیدان عدالتآپارتمانفروش75125,000,000125,000,0001395/03/26
76497هشتگردخیابان اصلیزمینفروش72,000150,00010,500,000,0001395/03/25
76464تهرانفاطمیویلافروش1149,500,0001395/03/25
76431تهرانشهران - کوهسارکلنگیفروش2005,000,0004,300,000,0001395/03/25
76430تهرانشهرک کوهسارآپارتمانفروش1304,300,000560,000,0001395/03/25
76429پاکدشتچار دیواریزمینفروش1,800400,000720,000,0001395/03/25
76428ورامینخیرآبادزمینفروش600600,000360,000,0001395/03/25
76397سرعینمیدان قارتالآپارتمانفروش70115,000,000115,000,0001395/03/25
Page top