جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,023 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93377تهرانفرشتهآپارتمانرهن3001,250,000,0001395/09/22
93400تهرانملاصدرامغازهرهن1571,000,000,0001395/09/22
93378تهرانپل رومیاداریرهن85200,000,0001395/09/22
93359تهرانگیشامغازهرهن27200,000,0001395/09/22
93396تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن400600,000,0001395/09/22
93392تهرانکچوییآپارتمانرهن105250,000,0001395/09/22
93387تهرانشهر آرامستغلاترهن600800,000,0001395/09/22
93391تهرانبهبودیآپارتمانرهن90130,000,0001395/09/22
93357تهرانگیشاآپارتمانرهن124140,000,0001395/09/22
93353تهرانشهر زیباآپارتمانرهن10985,000,0001395/09/22
93346تهرانبلوارفردوساداریرهن150225,000,0001395/09/22
93344تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن8085,000,0001395/09/22
93342تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن112170,000,0001395/09/22
93280تهرانگیشاآپارتمانرهن90140,000,0001395/09/21
93283تهرانفاطمیآپارتمانرهن64100,000,0001395/09/21
93266تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانرهن8095,000,0001395/09/21
93267تهرانگلستان جنوبیاداریرهن300300,000,0001395/09/21
93272تهرانمطهریمستغلاترهن1751,200,000,0001395/09/21
93201تهرانشهرک غربمستغلاترهن3304,000,000,0001395/09/21
93252تهرانپاسدارانآپارتمانرهن100200,000,0001395/09/21
93247تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن110180,000,0001395/09/21
93258تهرانساقدوشاداریرهن8595,000,0001395/09/21
93255تهرانگل نبیآپارتمانرهن210400,000,0001395/09/21
93251تهرانپاسداراناداریرهن102500,000,0001395/09/21
93249تهرانمکران شمالیآپارتمانرهن175280,000,0001395/09/21
93242تهرانکردستاناداریرهن350600,000,0001395/09/21
93235تهرانمیردامادآپارتمانرهن125190,000,0001395/09/21
93237تهرانگاندی جنوبیآپارتمانرهن73150,000,0001395/09/21
93194تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن129320,000,0001395/09/21
93205تهرانشهرک غرباداریرهن150600,000,0001395/09/21
Page top