جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,022 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93909تهرانتهران ویلااداریرهن75110,000,0001395/09/29
93889تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن280800,000,0001395/09/29
92251تهراناقدسیهآپارتمانرهن150340,000,0001395/09/29
93830تهرانساقدوشآپارتمانرهن7560,000,0001395/09/29
93859تهرانامیرآباداداریرهن128150,000,0001395/09/29
93869تهرانجهان آرا آپارتمانرهن100130,000,0001395/09/29
93858تهرانامیرآباداداریرهن160250,000,0001395/09/29
93871تهرانیوسف آباداداریرهن100170,000,0001395/09/29
93841تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن110500,000,0001395/09/29
93856تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن6365,000,0001395/09/29
93844تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانرهن100130,000,0001395/09/29
93762تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن70145,000,0001395/09/28
93768تهرانگیشا آپارتمانرهن100165,000,0001395/09/28
93769تهرانآیت الله کاشانیمستغلاترهن340350,000,0001395/09/28
93771تهرانحبیب الهیمستغلاترهن165350,000,0001395/09/28
93681تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن70130,000,0001395/09/25
93680تهراناسخراداریرهن6570,000,0001395/09/25
93676تهرانپاسدارن آپارتمانرهن100190,000,0001395/09/25
93666تهرانصاحبقرانیهآپارتمانرهن80240,000,0001395/09/25
93667تهراناقدسیهآپارتمانرهن130390,000,0001395/09/25
93657تهرانفرمانیهآپارتمانرهن135350,000,0001395/09/25
93658تهرانسلیمی شمالیآپارتمانرهن124280,000,0001395/09/25
93653تهراننیاورانآپارتمانرهن150320,000,0001395/09/25
93655تهرانفرمانیه آپارتمانرهن130280,000,0001395/09/25
93654تهرانفرمانیهآپارتمانرهن130250,000,0001395/09/25
93647تهراندولتآپارتمانرهن200330,000,0001395/09/24
93641تهرانپاسدارانآپارتمانرهن220600,000,0001395/09/24
93640تهرانمکران شمالیآپارتمانرهن170280,000,0001395/09/24
93636تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن127230,000,0001395/09/24
93629تهرانشهرک غربمستغلاترهن8502,200,000,0001395/09/24
Page top