جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن : 823 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86620تهراننیاورانآپارتمانرهن265720,000,0001395/07/11
86621تهراننیاورانآپارتمانرهن165420,000,0001395/07/11
86616تهرانولنجکآپارتمانرهن4202,100,000,0001395/07/11
86615تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن7090,000,0001395/07/11
86600تهرانمیردامادآپارتمانرهن80110,000,0001395/07/11
86592تهرانبر فرشتهاداریرهن170300,000,0001395/07/11
86575تهرانشهرک غرباداریرهن160170,000,0001395/07/11
86568تهرانعباس آبادآپارتمانرهن250320,000,0001395/07/11
86560تهرانسعادت آباداداریرهن200300,000,0001395/07/11
86556تهرانپاتریسآپارتمانرهن153220,000,0001395/07/11
86547تهرانپارک ویآپارتمانرهن70140,000,0001395/07/11
86544تهرانآبشناسانآپارتمانرهن132120,000,0001395/07/11
86541تهراندروسآپارتمانرهن185450,000,0001395/07/11
86535تهراندولتآپارتمانرهن11525,000,0001395/07/11
86531تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن115230,000,0001395/07/11
86515تهرانپاسدارانآپارتمانرهن300550,000,0001395/07/11
86514تهرانپاسداراناداریرهن80160,000,0001395/07/11
86522تهرانفردوس شرقاداریرهن72120,000,0001395/07/11
86518تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن140180,000,0001395/07/11
86520تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن140210,000,0001395/07/11
86517تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن132140,000,0001395/07/11
86516تهرانبلوار همیلاآپارتمانرهن117175,000,0001395/07/11
86504تهرانآجودانیهآپارتمانرهن230550,000,0001395/07/11
86506تهرانامیرآباد شمالیمغازهرهن3211,500,000,0001395/07/11
86503تهرانآجودانیهمغازهرهن22250,000,0001395/07/11
86495تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن122110,000,0001395/07/11
86497تهرانآرژانتیناداریرهن140250,000,0001395/07/10
86381تهرانفرشتهآپارتمانرهن80180,000,0001395/07/08
86367تهرانبلوار موزهآپارتمانرهن125160,000,0001395/07/08
86364تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن90250,000,0001395/07/08
Page top