جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,033 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94315تهراندرکهآپارتمانرهن200350,000,0001395/10/02
92512تهرانپاسدارانآپارتمانرهن220600,000,0001395/10/02
94285تهرانبر اندرزگواداریرهن75375,000,0001395/10/02
94277تهرانفاطمیآپارتمانرهن120180,000,0001395/10/02
94271تهرانپروانه شمالیآپارتمانرهن8485,000,0001395/10/02
94272تهرانپونکاداریرهن145260,000,0001395/10/02
94179تهرانشهرک غربمستغلاترهن6002,500,000,0001395/10/01
94211تهرانپاسداراناداریرهن90120,000,0001395/10/01
94217تهرانجردنآپارتمانرهن165250,000,0001395/10/01
94218تهرانقیطریهآپارتمانرهن87135,000,0001395/10/01
94204تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن180150,000,0001395/10/01
94184تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن3351,000,000,0001395/10/01
94202تهراناوینآپارتمانرهن140280,000,0001395/10/01
94177تهرانطرشت شمالیآپارتمانرهن105110,000,0001395/10/01
94166تهراننیاورانآپارتمانرهن190450,000,0001395/10/01
94168تهرانفرمانیهآپارتمانرهن180550,000,0001395/10/01
94144تهرانبلوارفردوسمستغلاترهن110800,000,0001395/10/01
94150تهرانجنت آباد شمالیاداریرهن95160,000,0001395/10/01
94148تهرانجنت آبادآپارتمانرهن150150,000,0001395/10/01
94140تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانرهن7880,000,0001395/10/01
94084تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن110250,000,0001395/09/30
94012تهرانفرمانیهآپارتمانرهن240400,000,0001395/09/30
94007تهرانولنجکآپارتمانرهن150300,000,0001395/09/30
94013تهراناندرزگوآپارتمانرهن89220,000,0001395/09/30
94005تهرانولنجکآپارتمانرهن300600,000,0001395/09/30
94111تهراناحسانآپارتمانرهن7555,000,0001395/09/30
94118تهرانتهرانپارساداریرهن146140,000,0001395/09/30
94074تهرانظفرآپارتمانرهن100100,000,0001395/09/30
94047تهرانمرزدارانآپارتمانرهن150200,000,0001395/09/30
94039تهرانمرزدارانآپارتمانرهن152210,000,0001395/09/30
Page top