جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن : 899 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87424تهراندریان نوآپارتمانرهن109100,000,0001395/07/25
87422تهرانستاریآپارتمانرهن136180,000,0001395/07/25
87413تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن120200,000,0001395/07/25
87412تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن145400,000,0001395/07/25
87411تهراندروسآپارتمانرهن165350,000,0001395/07/25
87389تهرانجردنآپارتمانرهن130230,000,0001395/07/25
82259تهرانسهروردی جنوبیمغازهرهن100400,000,0001395/07/20
87223تهرانسعاد ت آبادآپارتمانرهن300800,000,0001395/07/19
87238تهرانشهرک غربآپارتمانرهن170450,000,0001395/07/19
87257تهرانگیشاآپارتمانرهن124195,000,0001395/07/19
87218تهراندزآشیبآپارتمانرهن150250,000,0001395/07/19
87203تهراننصرت غربیآپارتمانرهن92100,000,0001395/07/19
87198تهرانپاسدارانآپارتمانرهن170180,000,0001395/07/19
87184تهرانالهیهمستغلاترهن1,7465,000,000,0001395/07/19
87127تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن155300,000,0001395/07/18
87061تهرانالهیهآپارتمانرهن125230,000,0001395/07/18
87173تهراننیاورانآپارتمانرهن120270,000,0001395/07/18
87171تهرانساقدوشآپارتمانرهن85130,000,0001395/07/18
87170تهرانجوانشیراداریرهن81120,000,0001395/07/18
87153تهرانقائم مقاماداریرهن115250,000,0001395/07/18
87157تهرانمرزدارانآپارتمانرهن92125,000,0001395/07/18
87143تهرانپاسداران شمالیاداریرهن125350,000,0001395/07/18
87137تهرانشهرک حکیمیهآپارتمانرهن125125,000,0001395/07/18
87135تهراناندیشه سومآپارتمانرهن86130,000,0001395/07/18
87134تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن130280,000,0001395/07/18
87129تهرانسعادت آبادمغازهرهن34700,000,0001395/07/18
87123تهرانحبیب اللهیمستغلاترهن120600,000,0001395/07/18
87121تهرانبلوار کوهستانآپارتمانرهن85170,000,0001395/07/18
87116تهراندربندآپارتمانرهن225610,000,0001395/07/18
87104تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن102100,000,0001395/07/18
Page top