جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,022 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94499تهرانجردنآپارتمانرهن300600,000,0001395/10/05
94489تهراندیباجی جنوبیاداریرهن9095,000,0001395/10/05
94501تهرانجردنآپارتمانرهن10790,000,0001395/10/05
94488تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن8080,000,0001395/10/05
94487تهرانبهار شیرازآپارتمانرهن7090,000,0001395/10/05
94486تهرانپونک - عدلاداریرهن150250,000,0001395/10/05
94479تهرانفردوس غربآپارتمانرهن132200,000,0001395/10/05
94470تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن150160,000,0001395/10/05
94456تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن143200,000,0001395/10/05
94455تهرانبلوار دادماناداریرهن115300,000,0001395/10/05
94452تهرانالهیهآپارتمانرهن3351,000,000,0001395/10/05
94465تهرانچوب تراشآپارتمانرهن170220,000,0001395/10/05
82963ملایرشهرک ولی عصرویلارهن16050,000,0001395/10/03
94297تهراندولتآپارتمانرهن95180,000,0001395/10/02
94287تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن388775,000,0001395/10/02
77410تهرانولنجک آپارتمانرهن270600,000,0001395/10/02
94320تهرانگاندی شمالیاداریرهن132270,000,0001395/10/02
94309تهرانجردنآپارتمانرهن118220,000,0001395/10/02
94294تهرانقیطریه شمالیآپارتمانرهن110220,000,0001395/10/02
94315تهراندرکهآپارتمانرهن200350,000,0001395/10/02
92512تهرانپاسدارانآپارتمانرهن220600,000,0001395/10/02
94285تهرانبر اندرزگواداریرهن75375,000,0001395/10/02
94277تهرانفاطمیآپارتمانرهن120180,000,0001395/10/02
94271تهرانپروانه شمالیآپارتمانرهن8485,000,0001395/10/02
94272تهرانپونکاداریرهن145260,000,0001395/10/02
94179تهرانشهرک غربمستغلاترهن6002,500,000,0001395/10/01
94211تهرانپاسداراناداریرهن90120,000,0001395/10/01
94217تهرانجردنآپارتمانرهن165250,000,0001395/10/01
94218تهرانقیطریهآپارتمانرهن87135,000,0001395/10/01
94204تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن180150,000,0001395/10/01
Page top