جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,033 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92491تهرانسعادت آباداداریرهن240550,000,0001395/10/07
94635تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن140300,000,0001395/10/06
94699تهرانآرژانتین - الوندمستغلاترهن8001,500,000,0001395/10/06
94698تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن120120,000,0001395/10/06
94633تهرانبلوار شهرداریآپارتمانرهن95130,000,0001395/10/06
94601تهرانولنجکاداریرهن3251,250,000,0001395/10/06
94609تهرانشریفی منشآپارتمانرهن89220,000,0001395/10/06
94681تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن5560,000,0001395/10/06
94677تهراناستخر آپارتمانرهن6530,000,0001395/10/06
94670تهرانمیردامادآپارتمانرهن190300,000,0001395/10/06
94671تهرانجشنواره آپارتمانرهن5040,000,0001395/10/06
94669تهرانجشنواره آپارتمانرهن10070,000,0001395/10/06
94661تهراننارمکآپارتمانرهن5060,000,0001395/10/06
94662تهرانتلفنخانه آپارتمانرهن5545,000,0001395/10/06
94659تهراننارمک - دردشتاداریرهن7875,000,0001395/10/06
94658تهرانترکمنستانآپارتمانرهن4549,000,0001395/10/06
94651تهرانکاج جنوبی آپارتمانرهن70110,000,0001395/10/06
94649تهرانعباس آبادآپارتمانرهن200450,000,0001395/10/06
94607تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن452900,000,0001395/10/06
94618تهراناقدسیهآپارتمانرهن200600,000,0001395/10/06
94597تهرانولنجکآپارتمانرهن235600,000,0001395/10/06
94614تهراندرکهآپارتمانرهن200350,000,0001395/10/06
94638تهرانرحیمی اصلآپارتمانرهن130140,000,0001395/10/06
94637تهرانستارخانآپارتمانرهن11080,000,0001395/10/06
94623تهرانسازمان آب آپارتمانرهن81125,000,0001395/10/06
94592تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن120100,000,0001395/10/06
94611تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن100120,000,0001395/10/06
94604تهرانپونکاداریرهن150250,000,0001395/10/06
94602تهرانفردوس شرقاداریرهن95115,000,0001395/10/06
94593تهرانکاشانی - مهراناداریرهن80110,000,0001395/10/06
Page top