جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,031 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87184تهرانالهیهمستغلاترهن1,7465,000,000,0001395/07/19
86813تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن310450,000,0001395/07/14
86749تهرانکاشانیمستغلاترهن6801,600,0001395/07/14
86758تهرانکاشانی - بهناممستغلاترهن300500,000,0001395/07/14
86246تهرانسعادت آبادمستغلاترهن6752,000,000,0001395/07/06
86077تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن8201,800,000,0001395/07/05
85962تهرانکاج جنوبیمستغلاترهن400500,000,0001395/07/04
85954تهرانسهروردی مستغلاترهن4501,500,000,0001395/07/04
85724سرخرودعزت آبادویلارهن25740,000,0001395/07/01
78022شهریارفاز یک اندیشه آپارتمانرهن6125,000,0001395-04-19
77560چالوسکریم آبادویلارهن850150,000,0001395-04-12
77661قشمشهرک نریمانآپارتمانرهن9025,000,0001395-04-12
75736کرجشهيد محموديآپارتمانرهن7828,000,0001395-03-17
74639رودهنبلوار لاله صحراآپارتمانرهن13655,000,0001395-02-22
73681کرج اصلی گوهردشتآپارتمانرهن10660,000,0001395-02-08
71483تنکابنخیابان فرمانداریآپارتمانرهن8533,000,0001395-01-16
71557ایزدشهرگلسار 55آپارتمانرهن10060,000,0001395-01-16
71558ایزدشهررستم رودآپارتمانرهن14055,000,0001395-01-16
66849تنکابنساحل 1آپارتمانرهن25595,000,0001394-11-03
61406رودهنامیر کبیرآپارتمانرهن9532,000,0001394-09-02
59866رودهنرودهنویلارهن330300,000,0001394-09-01
60078ریشیرمحمدیآپارتمانرهن6845,000,0001394-08-19
55945کرج هفت تیرآپارتمانرهن 8044,000,0001394-07-04
55461کرجعظيميهآپارتمانرهن7035,000,0001394-06-30
52004قدسشهرک ابریشممغازهرهن22160,000,0001394-05-28
51816کرجنفتآپارتمانرهن7020,000,0001394-05-25
50946اصفهاندوطفلانویلارهن180کارشناسی1394-05-18
49996اصفهانمشتاق دومآپارتمانرهن145110,000,0001394-05-11
46593اصفهاناحمد آبادآپارتمانرهن7035,000,0001394-04-06
40026رشتمنظریهآپارتمانرهن16090,000,0001394-02-20
Page top