جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن : 916 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92096تهراندبستانآپارتمانرهن7090,000,0001395/09/11
92092تهرانفاطمی - گمناماداریرهن135160,000,0001395/09/11
92091تهرانفاطمیآپارتمانرهن64100,000,0001395/09/11
92085تهرانیوسف آباداداریرهن200400,000,0001395/09/11
92064تهرانشمس آبادمغازهرهن52500,000,0001395/09/11
92041تهراندولتاداریرهن115250,000,0001395/09/11
88927تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن112230,000,0001395/09/11
92054تهرانپاسداراناداریرهن140400,000,0001395/09/11
92037تهرانقیطریهآپارتمانرهن98180,000,0001395/09/11
92065تهرانشهید کردآپارتمانرهن141250,000,0001395/09/11
92060تهرانهرویآپارتمانرهن120100,000,0001395/09/11
91984تهرانشهرک غرباداریرهن95180,000,0001395/09/09
91983تهرانپاسدارانآپارتمانرهن220750,000,0001395/09/09
91981تهرانپاسدارانآپارتمانرهن114230,000,0001395/09/09
91980تهرانشریعتی - ملکآپارتمانرهن150180,000,0001395/09/09
91978تهرانظفرآپارتمانرهن100210,000,0001395/09/09
91976تهرانمیردامادآپارتمانرهن105200,000,0001395/09/09
88946تهرانمیدان ولیعصراداریرهن240270,000,0001395/09/09
91971تهرانمرزدارانآپارتمانرهن90110,000,0001395/09/09
91951تهرانتهرانپارساداریرهن6080,000,0001395/09/09
91945تهران156 غربیاداریرهن85120,000,0001395/09/09
91968تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن107130,000,0001395/09/09
91962تهرانیوسف آبادمغازهرهن60250,000,0001395/09/09
91965تهرانکریمخانآپارتمانرهن9090,000,0001395/09/09
91961تهرانآیت الله کاشانیاداریرهن76160,000,0001395/09/09
91960تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن150200,000,0001395/09/09
91959تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن70100,000,0001395/09/09
91956تهرانجنت آباداداریرهن95160,000,0001395/09/09
91589تهران بلوار لالهاداریرهن120150,000,0001395/09/09
91846تهرانشهرک غربآپارتمانرهن80155,000,0001395/09/07
Page top