جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن : 873 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82897تهرانجردنآپارتمانرهن156260,000,0001395/06/02
82894تهرانبلوار اوشانآپارتمانرهن120150,000,0001395/06/02
82890تهرانمیدان هرویآپارتمانرهن117155,000,0001395/06/02
82889تهرانپاسداران - بوستانهااداریرهن130210,000,0001395/06/02
82888تهرانجردنآپارتمانرهن180300,000,0001395/06/02
82885تهرانالهیه - گلناراداریرهن81180,000,0001395/06/02
82825تهرانکریمخانآپارتمانرهن7090,000,0001395/06/01
82818تهرانفرمانیهآپارتمانرهن164340,000,0001395/06/01
82812تهرانفاطمیآپارتمانرهن8390,000,0001395/06/01
82805تهرانبلوار کوهسارآپارتمانرهن135110,000,0001395/06/01
82789تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانرهن90130,000,0001395/06/01
82781تهراندروسآپارتمانرهن158290,000,0001395/06/01
82780تهراندزآشیبآپارتمانرهن135115,000,0001395/06/01
82778تهراندزآشیبآپارتمانرهن100240,000,0001395/06/01
82774تهرانزرتشت غربیاداریرهن102120,000,0001395/06/01
82760تهرانپارک پلیسآپارتمانرهن105100,000,0001395/06/01
82759تهران160 غربیآپارتمانرهن94115,000,0001395/06/01
82747تهرانمرزدارانمغازهرهن1501,800,000,0001395/06/01
82743تهرانآجودانیهآپارتمانرهن110200,000,0001395/06/01
82740تهرانباقرخاناداریرهن63120,000,0001395/06/01
82739تهرانسهروردی شمالیمغازهرهن1101,000,000,0001395/06/01
82738تهراناوین - کوهسارآپارتمانرهن100290,000,0001395/06/01
82735تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن73130,000,0001395/06/01
82732تهرانمرزدارانمغازهرهن101600,000,0001395/06/01
82724تهرانبخارست مستغلاترهن1,5666,500,000,0001395/05/31
82666تهرانسعادت آبادویلارهن250500,000,0001395/05/31
82588تهرانمیدان رازیآپارتمانرهن6537,000,0001395/05/30
82405تهرانشهرک غربمستغلاترهن6001,000,000,0001395/05/27
82249تهراندریان نومستغلاترهن200500,000,0001395/05/26
82141تهرانجهان آراویلارهن115150,000,0001395/05/25
Page top