جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,022 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
90370تهرانگیشاآپارتمانرهن192150,000,0001395/08/23
90390تهرانجردنآپارتمانرهن125350,000,0001395/08/23
90384تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن165190,000,0001395/08/23
90395تهرانجردنآپارتمانرهن175320,000,0001395/08/23
90393تهرانبلوار گیتیآپارتمانرهن220300,000,0001395/08/23
90392تهرانجردناداریرهن60150,000,0001395/08/23
90404تهرانپونکاداریرهن80180,000,0001395/08/23
90262تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن8290,000,0001395/08/22
90280تهرانتخت طاووسآپارتمانرهن149225,000,0001395/08/22
90276تهرانشهر زیباآپارتمانرهن9090,000,0001395/08/22
90257تهرانمیرزاباباییاداریرهن140350,000,0001395/08/22
86711تهرانفرمانیهآپارتمانرهن220900,000,0001395/08/20
90193تهرانفرمانیهاداریرهن125320,000,0001395/08/20
90187تهرانشهرانآپارتمانرهن138110,000,0001395/08/20
89602تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن160400,000,0001395/08/20
90174تهراندولتآپارتمانرهن130180,000,0001395/08/20
90171تهرانتجریشآپارتمانرهن4506,000,000,0001395/08/20
90160تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن7070,000,0001395/08/20
90124تهراننیاورانآپارتمانرهن85145,000,0001395/08/20
90128تهراننیاورانآپارتمانرهن190450,000,0001395/08/20
90121تهراننیاورانمستغلاترهن280550,000,0001395/08/20
90155تهرانهروی آپارتمانرهن165250,000,0001395/08/20
90138تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن284280,000,0001395/08/20
90149تهرانسهروردیآپارتمانرهن190150,000,0001395/08/20
90142تهرانورزی جنوبیآپارتمانرهن110130,000,0001395/08/20
90141تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن8085,000,0001395/08/20
90127تهرانآیت الله کاشانیاداریرهن86180,000,0001395/08/20
90107تهرانمرزدارانآپارتمانرهن110150,000,0001395/08/20
90105تهرانمرزدارانآپارتمانرهن120190,000,0001395/08/20
90039تهراننیاورانآپارتمانرهن180750,000,0001395/08/19
Page top