جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن : 904 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84149تهرانمرزدارانآپارتمانرهن200250,000,0001395/06/14
84143تهرانپارک قیطریهآپارتمانرهن114180,000,0001395/06/14
84140تهرانبلوار صباآپارتمانرهن101190,000,0001395/06/14
84137تهرانظفر - نفتاداریرهن100260,000,0001395/06/14
84136تهرانفرید افاشارآپارتمانرهن95150,000,0001395/06/14
84134تهرانشهید بهشتیاداریرهن80130,000,0001395/06/14
84133تهرانعباس آبادآپارتمانرهن116120,000,0001395/06/14
84132تهرانفرشتهآپارتمانرهن220550,000,0001395/06/14
84131تهرانفرمانیهآپارتمانرهن75175,000,0001395/06/14
84130تهرانفرمانیه آپارتمانرهن185360,000,0001395/06/14
84124تهراندبستانآپارتمانرهن162145,000,0001395/06/14
84118تهرانباکری شمالیآپارتمانرهن6570,000,0001395/06/14
84117تهرانشهرانآپارتمانرهن5065,000,0001395/06/14
84108تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن105130,000,0001395/06/14
84103تهرانجردناداریرهن110210,000,0001395/06/14
84100تهرانبابک بهرامیاداریرهن138280,000,0001395/06/14
84099تهرانجردنآپارتمانرهن100240,000,0001395/06/14
84097تهرانجردنآپارتمانرهن170350,000,0001395/06/14
84096تهرانجردناداریرهن100240,000,0001395/06/14
84094تهرانسراجآپارتمانرهن10580,000,0001395/06/14
84089تهرانتهرانپارس آپارتمانرهن12090,000,0001395/06/14
84083تهراندزآشیبآپارتمانرهن145250,000,0001395/06/14
84078تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانرهن100100,000,0001395/06/14
84077تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن120110,000,0001395/06/14
84073تهراندروسآپارتمانرهن260600,000,0001395/06/14
84049تهرانحسین آبادآپارتمانرهن90100,000,0001395/06/14
84039تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانرهن140205,000,0001395/06/14
84067تهراندیباجیآپارتمانرهن80160,000,0001395/06/14
84035تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن136110,000,0001395/06/14
84055تهرانمیدان کتابآپارتمانرهن81125,000,0001395/06/14
Page top