جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,022 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
91617تهرانفرمانیهآپارتمانرهن170425,000,0001395/10/09
95182تهرانبهبودیآپارتمانرهن9080,000,0001395/10/09
95170تهراندارآبادآپارتمانرهن85100,000,0001395/10/09
95171تهرانولیعصرآپارتمانرهن4502,500,000,0001395/10/09
95142تهرانامیرآبادآپارتمانرهن150135,000,0001395/10/09
95158تهرانگیشاآپارتمانرهن128105,000,0001395/10/09
95156تهرانگیشاآپارتمانرهن189290,000,0001395/10/09
95145تهرانسیدخندانآپارتمانرهن120100,000,0001395/10/09
95144تهرانسهروردیآپارتمانرهن128200,000,0001395/10/09
95138تهرانسردارجنگلاداریرهن160300,000,0001395/10/09
95136تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن9090,000,0001395/10/09
94956تهراناشرفی اصفهانیمستغلاترهن170700,000,0001395/10/08
95070تهرانپاسدارن آپارتمانرهن150350,000,0001395/10/08
95044تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن130300,000,0001395/10/08
95061تهرانشریعتیمستغلاترهن164800,000,0001395/10/08
95056تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن125250,000,0001395/10/08
95057تهرانظفرآپارتمانرهن85170,000,0001395/10/08
95054تهرانولیعصر - توانیراداریرهن70120,000,0001395/10/08
95053تهرانولیعصر - مطهریمغازهرهن2201,400,000,0001395/10/08
95051تهرانولیعصر - ساعیاداریرهن115120,000,0001395/10/08
95043تهرانسعادت آباد اداریرهن94280,000,0001395/10/08
95050تهرانآریاشهرآپارتمانرهن142110,000,0001395/10/08
95048تهرانستارخاناداریرهن8095,000,0001395/10/08
95042تهرانسعادت آباداداریرهن74210,000,0001395/10/08
95030تهراندارآباداداریرهن100200,000,0001395/10/08
95021تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن290600,000,0001395/10/08
95026تهراندارآبادآپارتمانرهن166230,000,0001395/10/08
94989تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن130250,000,0001395/10/08
94988تهرانیوسف آباداداریرهن125140,000,0001395/10/08
94963تهرانفردوس شرقاداریرهن95115,000,0001395/10/08
Page top