جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,033 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88310تهرانشهرک غرباداریرهن54160,000,0001395/08/26
90952تهرانشهرک غربمستغلاترهن220500,000,0001395/08/26
90949تهراندارآبادآپارتمانرهن143250,000,0001395/08/26
90922تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن165190,000,0001395/08/26
90930تهرانپاسداراناداریرهن164400,000,0001395/08/26
90798تهرانشهرک غربآپارتمانرهن132110,000,0001395/08/25
90859تهرانزرتشتآپارتمانرهن250250,000,0001395/08/25
89493تهرانفاطمیاداریرهن155200,000,0001395/08/25
90834تهراناندرزگوآپارتمانرهن182320,000,0001395/08/25
90819تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن90150,000,0001395/08/25
90818تهرانجنت آباد شمالیاداریرهن8090,000,0001395/08/25
90810تهرانسعادت آباد اداریرهن100200,000,0001395/08/25
90797تهرانپاسداران اداریرهن139280,000,0001395/08/25
90776تهرانازگلآپارتمانرهن7580,000,0001395/08/25
90799تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن150330,000,0001395/08/25
90660تهرانشهرک غرباداریرهن120250,000,0001395/08/24
90666تهرانصادقیهمغازهرهن35220,000,0001395/08/24
90657تهرانشهرانآپارتمانرهن9090,000,0001395/08/24
90655تهرانشمس آبادآپارتمانرهن90110,000,0001395/08/24
90630تهرانجردنآپارتمانرهن150350,000,0001395/08/24
90636تهرانتجریشمغازهرهن1321,500,000,0001395/08/24
90612تهرانهرویآپارتمانرهن80130,000,0001395/08/24
90591تهرانایرانشهرآپارتمانرهن93120,000,0001395/08/24
90595تهرانشهرک نفت آپارتمانرهن8075,000,0001395/08/24
90596تهرانبلوار همیلا آپارتمانرهن150350,000,0001395/08/24
90587تهرانلارستاناداریرهن100250,000,0001395/08/24
90578تهرانمرزداراناداریرهن133200,000,0001395/08/24
90576تهرانمطهرییاداریرهن130195,000,0001395/08/24
90470تهرانشهرک غربآپارتمانرهن108210,000,0001395/08/23
90483تهرانفرشتهآپارتمانرهن5081,800,000,0001395/08/23
Page top