جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,023 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
91270تهرانآریاشهرآپارتمانرهن85110,000,0001395/09/01
91310تهرانشهرزیباآپارتمانرهن5850,000,0001395/09/01
91308تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن9090,000,0001395/09/01
91302تهرانپونک - همیلااداریرهن140230,000,0001395/09/01
91264تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن7575,000,0001395/09/01
91181تهرانسعادت آباداداریرهن230550,000,0001395/08/29
91180تهراناشرفیاداریرهن90160,000,0001395/08/29
91162تهرانپونکآپارتمانرهن7570,000,0001395/08/29
90454تهرانسردار جنگلاداریرهن160250,000,0001395/08/29
91160تهرانمرزدارانمغازهرهن1681,600,000,0001395/08/29
91033تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن150150,000,0001395/08/27
91068تهرانوزرااداریرهن70180,000,0001395/08/27
91004تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن117200,000,0001395/08/26
91000تهرانفاطمیآپارتمانرهن120180,000,0001395/08/26
90997تهرانشهید بهشتی اداریرهن103200,000,0001395/08/26
90992تهرانسهروردی شمالیاداریرهن115140,000,0001395/08/26
90988تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن13795,000,0001395/08/26
90986تهرانسردارجنگلاداریرهن145260,000,0001395/08/26
90985تهرانسردارجنگلمغازهرهن30130,000,0001395/08/26
90954تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن115130,000,0001395/08/26
88310تهرانشهرک غرباداریرهن54160,000,0001395/08/26
90952تهرانشهرک غربمستغلاترهن220500,000,0001395/08/26
90949تهراندارآبادآپارتمانرهن143250,000,0001395/08/26
90922تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن165190,000,0001395/08/26
90930تهرانپاسداراناداریرهن164400,000,0001395/08/26
90798تهرانشهرک غربآپارتمانرهن132110,000,0001395/08/25
90859تهرانزرتشتآپارتمانرهن250250,000,0001395/08/25
89493تهرانفاطمیاداریرهن155200,000,0001395/08/25
90834تهراناندرزگوآپارتمانرهن182320,000,0001395/08/25
90819تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن90150,000,0001395/08/25
Page top