جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,033 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92501تهرانضرابخانهآپارتمانرهن75170,000,0001395/09/15
92490تهرانسعادت آباداداریرهن224550,000,0001395/09/15
92492تهرانخسرو جنوبی آپارتمانرهن9075,000,0001395/09/15
92477تهرانمرزداراناداریرهن150235,000,0001395/09/15
92470تهرانگلابدرهآپارتمانرهن220320,000,0001395/09/15
92461تهرانپور ابتهاجاداریرهن75200,000,0001395/09/15
92454تهرانمطهریاداریرهن160450,000,0001395/09/15
92334تهران170 غربیآپارتمانرهن9065,000,0001395/09/14
92255تهرانالهیهآپارتمانرهن330650,000,0001395/09/14
92260تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن75160,000,0001395/09/14
89160تهرانباقرخانمستغلاترهن500550,000,0001395/09/14
92379تهرانوزرامستغلاترهن1,0001,800,000,0001395/09/14
92382تهرانمیرعماداداریرهن205450,000,0001395/09/14
92381تهرانبهار شمالیآپارتمانرهن9490,000,0001395/09/14
92375تهراندردشتآپارتمانرهن5460,000,0001395/09/14
92383تهرانمطهریاداریرهن104130,000,0001395/09/14
92371تهرانخواجه عبداللهآپارتمانرهن125150,000,0001395/09/14
92359تهرانفاطمیآپارتمانرهن120150,000,0001395/09/14
92362تهرانسازمان آباداریرهن205170,000,0001395/09/14
92363تهرانفاطمیاداریرهن70125,000,0001395/09/14
92351تهرانیوسف آباداداریرهن102145,000,0001395/09/14
92340تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن165180,000,0001395/09/14
92341تهرانفردوس شرقاداریرهن150330,000,0001395/09/14
92328تهران194 غربیآپارتمانرهن7590,000,0001395/09/14
92312تهرانولیعصر - بهشتیاداریرهن63140,000,0001395/09/14
92309تهرانونکاداریرهن110300,000,0001395/09/14
92298تهراندولتاداریرهن118200,000,0001395/09/14
92283تهرانپاسداران - هرویآپارتمانرهن92150,000,0001395/09/14
92270تهراننیاورانآپارتمانرهن100200,000,0001395/09/14
92268تهراننیاورانآپارتمانرهن85150,000,0001395/09/14
Page top