جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,022 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92620تهرانفرمانیهآپارتمانرهن90125,000,0001395/09/16
92617تهراننیاورانآپارتمانرهن255450,000,0001395/09/16
92643تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن7065,000,0001395/09/16
92632تهراناسداللهیآپارتمانرهن160300,000,0001395/09/16
92619تهرانفرمانیهاداریرهن120400,000,0001395/09/16
92610تهران206 شرقیآپارتمانرهن8075,000,0001395/09/16
92608تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن150200,000,0001395/09/15
92487تهرانشهرک غربمغازهرهن17190,000,0001395/09/15
92475تهرانالهیهاداریرهن50160,000,0001395/09/15
92505تهراندولتمغازهرهن2845,000,000,0001395/09/15
92514تهرانامیر ابراهیمیاداریرهن220400,000,0001395/09/15
92542تهراناشرفی اضفهانیمغازهرهن28650,000,0001395/09/15
92538تهرانسردار جنگلمغازهرهن25180,000,0001395/09/15
92345تهرانسیمون بولیوارمغازهرهن110600,000,0001395/09/15
92535تهرانبنی هاشم اداریرهن120130,000,0001395/09/15
92509تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن220750,000,0001395/09/15
92515تهرانپاسداراناداریرهن6090,000,0001395/09/15
92508تهرانضرابخانهاداریرهن180200,000,0001395/09/15
92522تهرانحبیب اللهیمستغلاترهن140300,000,0001395/09/15
92501تهرانضرابخانهآپارتمانرهن75170,000,0001395/09/15
92490تهرانسعادت آباداداریرهن224550,000,0001395/09/15
92492تهرانخسرو جنوبی آپارتمانرهن9075,000,0001395/09/15
92477تهرانمرزداراناداریرهن150235,000,0001395/09/15
92470تهرانگلابدرهآپارتمانرهن220320,000,0001395/09/15
92461تهرانپور ابتهاجاداریرهن75200,000,0001395/09/15
92454تهرانمطهریاداریرهن160450,000,0001395/09/15
92334تهران170 غربیآپارتمانرهن9065,000,0001395/09/14
92255تهرانالهیهآپارتمانرهن330650,000,0001395/09/14
92260تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن75160,000,0001395/09/14
89160تهرانباقرخانمستغلاترهن500550,000,0001395/09/14
Page top