جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن : 878 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85377تهرانسعادت آباداداریرهن65195,000,0001395/06/28
85372تهرانپارک شریعتیویلارهن150300,000,0001395/06/28
85354تهرانآجودانیهآپارتمانرهن247500,000,0001395/06/28
85350تهراننوبهارآپارتمانرهن155220,000,0001395/06/28
85384تهرانسردار شمالیاداریرهن140185,000,0001395/06/28
85382تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن7575,000,0001395/06/28
85368تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن143250,000,0001395/06/28
85348تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن140280,000,0001395/06/28
85347تهرانمیرزاباباییاداریرهن141400,000,0001395/06/28
85237تهراننیاورانآپارتمانرهن271900,000,0001395/06/25
85230تهرانپارک ویآپارتمانرهن210550,000,0001395/06/25
85227تهرانفتحی شقاقیاداریرهن155300,000,0001395/06/25
85226تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن185400,000,0001395/06/25
85224تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن100200,000,0001395/06/25
85217تهرانزرگندهآپارتمانرهن127180,000,0001395/06/25
85213تهراندوراهی قلهکمستغلاترهن110700,000,0001395/06/25
85212تهرانقلهکمغازهرهن90500,000,0001395/06/25
85158تهراناوین - کوهسارآپارتمانرهن1701,200,000,0001395/06/25
85187تهرانظفرآپارتمانرهن82100,000,0001395/06/25
85177تهرانامام منتظر آپارتمانرهن9090,000,0001395/06/25
85175تهرانشهرک حکیمیهآپارتمانرهن8085,000,0001395/06/25
85157تهرانبهار جنوبیآپارتمانرهن85110,000,0001395/06/25
85144تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن140220,000,0001395/06/24
85141تهرانیوسف آباداداریرهن188180,000,0001395/06/24
85140تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن200کارشناسی1395/06/24
85126تهرانلویزانآپارتمانرهن135200,000,0001395/06/24
85125تهرانبر مطهری اداریرهن170250,000,0001395/06/24
85124تهرانگیشاآپارتمانرهن96160,000,0001395/06/24
85119تهرانایرانشهرآپارتمانرهن93120,000,0001395/06/24
85106تهرانفلسطین شمالیآپارتمانرهن220150,000,0001395/06/24
Page top