جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,033 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92683تهرانپاسدارانآپارتمانرهن130260,000,0001395/09/16
79925تهران نونهالان آپارتمانرهن125185,000,0001395/09/16
92657تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن107120,000,0001395/09/16
92653تهرانشهرک غربآپارتمانرهن140200,000,0001395/09/16
92654تهرانشهرک غربآپارتمانرهن130170,000,0001395/09/16
92652تهرانشهرک غربآپارتمانرهن140180,000,0001395/09/16
92633تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن8080,000,0001395/09/16
92627تهرانفلکه اول آپارتمانرهن90170,000,0001395/09/16
92626تهرانفرمانیهآپارتمانرهن82115,000,0001395/09/16
92623تهران196 شرقیآپارتمانرهن140150,000,0001395/09/16
92622تهرانفرمانیهآپارتمانرهن110190,000,0001395/09/16
92620تهرانفرمانیهآپارتمانرهن90125,000,0001395/09/16
92617تهراننیاورانآپارتمانرهن255450,000,0001395/09/16
92643تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن7065,000,0001395/09/16
92632تهراناسداللهیآپارتمانرهن160300,000,0001395/09/16
92619تهرانفرمانیهاداریرهن120400,000,0001395/09/16
92610تهران206 شرقیآپارتمانرهن8075,000,0001395/09/16
92608تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن150200,000,0001395/09/15
92487تهرانشهرک غربمغازهرهن17190,000,0001395/09/15
92475تهرانالهیهاداریرهن50160,000,0001395/09/15
92505تهراندولتمغازهرهن2845,000,000,0001395/09/15
92514تهرانامیر ابراهیمیاداریرهن220400,000,0001395/09/15
92542تهراناشرفی اضفهانیمغازهرهن28650,000,0001395/09/15
92538تهرانسردار جنگلمغازهرهن25180,000,0001395/09/15
92345تهرانسیمون بولیوارمغازهرهن110600,000,0001395/09/15
92535تهرانبنی هاشم اداریرهن120130,000,0001395/09/15
92509تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن220750,000,0001395/09/15
92515تهرانپاسداراناداریرهن6090,000,0001395/09/15
92508تهرانضرابخانهاداریرهن180200,000,0001395/09/15
92522تهرانحبیب اللهیمستغلاترهن140300,000,0001395/09/15
Page top