جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,022 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92827تهرانهرویآپارتمانرهن135230,000,0001395/09/17
92817تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن9885,000,0001395/09/17
86616تهرانولنجکآپارتمانرهن4202,100,000,0001395/09/16
92751تهران آپاداناآپارتمانرهن110150,000,0001395/09/16
82259تهرانسهروردی جنوبیمغازهرهن100400,000,0001395/09/16
92744تهرانپیروزی شرقیآپارتمانرهن97140,000,0001395/09/16
92739تهرانیوسف آباداداریرهن100200,000,0001395/09/16
92714تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن92110,000,0001395/09/16
92709تهرانستارخانآپارتمانرهن8786,000,0001395/09/16
91868تهرانستارخاناداریرهن170210,000,0001395/09/16
92706تهرانقیطریهآپارتمانرهن100205,000,0001395/09/16
92704تهرانقیطریهاداریرهن120240,000,0001395/09/16
92701تهرانقیطریهآپارتمانرهن87135,000,0001395/09/16
92694تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن9085,000,0001395/09/16
92688تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن230250,000,0001395/09/16
92667تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن180250,000,0001395/09/16
92666تهرانآپارتمانرهن8080,000,0001395/09/16
92681تهرانپاسدارانآپارتمانرهن151290,000,0001395/09/16
92673تهرانشریعتیاداریرهن160250,000,0001395/09/16
92683تهرانپاسدارانآپارتمانرهن130260,000,0001395/09/16
79925تهران نونهالان آپارتمانرهن125185,000,0001395/09/16
92657تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن107120,000,0001395/09/16
92653تهرانشهرک غربآپارتمانرهن140200,000,0001395/09/16
92654تهرانشهرک غربآپارتمانرهن130170,000,0001395/09/16
92652تهرانشهرک غربآپارتمانرهن140180,000,0001395/09/16
92633تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن8080,000,0001395/09/16
92627تهرانفلکه اول آپارتمانرهن90170,000,0001395/09/16
92626تهرانفرمانیهآپارتمانرهن82115,000,0001395/09/16
92623تهران196 شرقیآپارتمانرهن140150,000,0001395/09/16
92622تهرانفرمانیهآپارتمانرهن110190,000,0001395/09/16
Page top