جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن : 890 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85824تهرانجردناداریرهن160300,000,0001395/07/03
85724سرخرودعزت آبادویلارهن25740,000,0001395/07/01
85698تهرانپاسدارانآپارتمانرهن130180,000,0001395/07/01
85690تهرانپروانه شمالیآپارتمانرهن7575,000,0001395/07/01
85684تهرانپونکآپارتمانرهن5065,000,0001395/07/01
85675تهرانبلور کشاورزاداریرهن170155,000,0001395/07/01
85670تهراناختیریه شملیآپارتمانرهن100کارشناسی1395/07/01
85669تهرانالوندآپارتمانرهن114200,000,0001395/07/01
85664تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن83110,000,0001395/07/01
85659تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن130310,000,0001395/07/01
85657تهرانشهرک غربآپارتمانرهن126300,000,0001395/07/01
85654تهرانستارخانآپارتمانرهن115105,000,0001395/07/01
85649تهراندروسآپارتمانرهن100130,000,0001395/07/01
85634تهرانقیطریهاداریرهن240500,000,0001395/07/01
85616تهرانشهرک غرباداریرهن150250,000,0001395/07/01
85603تهراننیاورانآپارتمانرهن85120,000,0001395/07/01
85627تهرانشریفی منشآپارتمانرهن180350,000,0001395/07/01
85623تهرانقیطریهاداریرهن117210,000,0001395/07/01
85601تهرانکوهستانهاآپارتمانرهن120225,000,0001395/07/01
85599تهرانمیردامادآپارتمانرهن200350,000,0001395/07/01
85632تهرانفرید افشارآپارتمانرهن120150,000,0001395/07/01
85596تهرانمرزدارنآپارتمانرهن152210,000,0001395/07/01
85525تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن200560,000,0001395/06/29
85509تهراندوراهی فلهکآپارتمانرهن80120,000,0001395/06/29
85500تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن95120,000,0001395/06/29
85492تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن65110,000,0001395/06/29
85485تهرانجنت آبادمغازهرهن40400,000,0001395/06/29
85483تهراندروسآپارتمانرهن120130,000,0001395/06/29
85470تهرانبهبودیاداریرهن120190,000,0001395/06/29
85467تهرانهرویآپارتمانرهن100200,000,0001395/06/29
Page top