جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,033 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93247تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن110180,000,0001395/09/21
93258تهرانساقدوشاداریرهن8595,000,0001395/09/21
93255تهرانگل نبیآپارتمانرهن210400,000,0001395/09/21
93251تهرانپاسداراناداریرهن102500,000,0001395/09/21
93249تهرانمکران شمالیآپارتمانرهن175280,000,0001395/09/21
93242تهرانکردستاناداریرهن350600,000,0001395/09/21
93235تهرانمیردامادآپارتمانرهن125190,000,0001395/09/21
93237تهرانگاندی جنوبیآپارتمانرهن73150,000,0001395/09/21
93194تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن129320,000,0001395/09/21
93205تهرانشهرک غرباداریرهن150600,000,0001395/09/21
93191تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن70130,000,0001395/09/21
93189تهرانسعادت آبادمغازهرهن1432,000,000,0001395/09/21
93159تهرانولنجکآپارتمانرهن205450,000,0001395/09/21
93172تهراننیاورانآپارتمانرهن196350,000,0001395/09/21
93185تهراناقدسیهآپارتمانرهن2281,000,000,0001395/09/21
93158تهرانولنجکآپارتمانرهن140230,000,0001395/09/21
93224تهراناحسانآپارتمانرهن7065,000,0001395/09/21
93230تهرانهرویآپارتمانرهن190450,000,0001395/09/21
93212تهرانستارخانمستغلاترهن330440,000,0001395/09/21
93182تهرانپاسداران شمالیاداریرهن145620,000,0001395/09/21
93178تهراندار آبادآپارتمانرهن100130,000,0001395/09/21
90007تهرانفرمانیهآپارتمانرهن267500,000,0001395/09/21
89342تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن142400,000,0001395/09/21
93047تهرانشمس آباداداریرهن70110,000,0001395/09/18
93042تهرانجهان کودکآپارتمانرهن145250,000,0001395/09/18
93043تهرانجردنآپارتمانرهن110250,000,0001395/09/18
93035تهراندولتآپارتمانرهن220400,000,0001395/09/18
93036تهرانقلندری جنوبیاداریرهن138140,000,0001395/09/18
93027تهرانشهرک البرزآپارتمانرهن9175,000,0001395/09/18
93025تهرانفرجامآپارتمانرهن5050,000,0001395/09/18
Page top