جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,478 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83154تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره1101,750,00040,000,0001395/06/04
83153تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره72500,00020,000,0001395/06/04
83152تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن و اجاره802,000,00015,000,0001395/06/04
83149تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره802,800,00020,000,0001395/06/04
83148تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00030,000,0001395/06/04
83146تهرانبلوار گلزارمغازهرهن و اجاره402,000,000100,000,0001395/06/04
83145تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانرهن و اجاره1104,000,00040,000,0001395/06/04
83144تهرانپل رومی آپارتمانرهن و اجاره902,000,00080,000,0001395/06/04
83143تهرانجردناداریرهن و اجاره1303,700,00030,000,0001395/06/04
83142تهراندارآبادمغازهرهن و اجاره12320,000,000200,000,0001395/06/04
83139تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1001,300,00035,000,0001395/06/04
83137تهرانشهرک هماآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/06/04
83136تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن و اجاره1001,800,00030,000,0001395/06/04
83134تهرانفرخی یزدیاداریرهن و اجاره130کارشناسیکارشناسی1395/06/04
83131تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره16710,000,000100,000,0001395/06/03
83130تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1344,000,000100,000,0001395/06/03
83129تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000160,000,0001395/06/03
83128تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2127,000,00050,000,0001395/06/03
83126تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000100,000,0001395/06/03
83125تهرانپور ابتهاجاداریرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1395/06/03
83124تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره2003,000,00050,000,0001395/06/03
83123تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره110600,000160,000,0001395/06/03
83122تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1501,000,000100,000,0001395/06/03
83121تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره601,300,00060,000,0001395/06/03
83120تهرانولنجکمستغلاترهن و اجاره20012,000,000200,000,0001395/06/03
83118تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1052,200,00080,000,0001395/06/03
83117تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1382,000,00045,000,0001395/06/03
83116تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره1703,200,00020,000,0001395/06/03
83115تهرانمیردامادمستغلاترهن و اجاره2,50016,000,00040,000,000,0001395/06/03
83114تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره941,500,00070,000,0001395/06/03
Page top