جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,618 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86604تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره831,000,00040,000,0001395/07/11
86576تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره831,000,00060,000,0001395/07/11
86603تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره17018,000,0001,500,000,0001395/07/11
86602تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1803,500,00025,000,0001395/07/11
86601تهراننفت جنوبیاداریرهن و اجاره1006,000,000100,000,0001395/07/11
86599تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1009,000,00030,000,0001395/07/11
86598تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1302,800,00040,000,0001395/07/11
86597تهرانشهرک کوثرآپارتمانرهن و اجاره1042,000,00040,000,0001395/07/11
86596تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00020,000,0001395/07/11
86595تهران46 متریآپارتمانرهن و اجاره77800,00050,000,0001395/07/11
86594تهراندردشتآپارتمانرهن و اجاره601,000,00030,000,0001395/07/11
86593تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1105,000,00050,000,0001395/07/11
86591تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره30013,500,000150,000,0001395/07/11
86590تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1556,500,000100,000,0001395/07/11
86589تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1574,500,000100,000,0001395/07/11
86588تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/07/11
86587تهرانقطیریهاداریرهن و اجاره1355,000,00080,000,0001395/07/11
86586تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره7020,000,000200,000,0001395/07/11
86585تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1506,000,000100,000,0001395/07/11
86584تهرانکامرانیهآپارتمانرهن و اجاره1401,500,000250,000,0001395/07/11
86572تهرانشیخ بهاییویلارهن و اجاره25030,000,000200,000,0001395/07/11
86583تهرانآپادانااداریرهن و اجاره1104,000,00040,000,0001395/07/11
86582تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1852,500,00035,000,0001395/07/11
86581تهرانخواجه عبداللهمغازهرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395/07/11
86580تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1451,500,00030,000,0001395/07/11
86577تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره60600,00040,000,0001395/07/11
86571تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,500,000150,000,0001395/07/11
86570تهراندلیریآپارتمانرهن و اجاره761,500,00075,000,0001395/07/11
86569تهراندولتشاهآپارتمانرهن و اجاره853,000,00060,000,0001395/07/11
86567تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره2127,000,00050,000,0001395/07/11
Page top