جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,513 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83741تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره1754,500,00050,000,0001395/06/10
83740تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1345,000,000180,000,0001395/06/10
83738تهرانبلوار سامانآپارتمانرهن و اجاره651,500,00025,000,0001395/06/10
83737تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1101,000,000120,000,0001395/06/10
83736تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1001,000,00050,000,0001395/06/10
83735تهرانشاهین جنوبیآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/06/10
83732تهرانستارخان - شادماناداریرهن و اجاره1104,000,00020,000,0001395/06/10
83731تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره952,500,00030,000,0001395/06/10
83730تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره233,800,000100,000,0001395/06/10
83729تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره1253,500,00050,000,0001395/06/10
83727تهرانآبان جنوبیآپارتمانرهن و اجاره866,000,000150,000,0001395/06/10
83728تهرانسهروردی شمالیاداریرهن و اجاره1084,000,00040,000,0001395/06/10
83726تهرانخردمند شمالیاداریرهن و اجاره852,000,00050,000,0001395/06/10
83725تهرانسهروردی جنوبیاداریرهن و اجاره853,000,00020,000,0001395/06/10
83724تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره753,000,00040,000,0001395/06/10
83723تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره752,000,00080,000,0001395/06/10
83722تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره28014,000,000100,000,0001395/06/10
83721تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره891,200,00025,000,0001395/06/10
83720تهرانحبیب اللهیاداریرهن و اجاره782,100,00020,000,0001395/06/10
83719تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره671,500,00010,000,0001395/06/10
83718تهرانسردار جنگلاداریرهن و اجاره1605,000,000100,000,0001395/06/10
83717تهرانبلور فرهنگآپارتمانرهن و اجاره22025,000,000120,000,0001395/06/10
83715تهرانعلامه شمالیاداریرهن و اجاره1195,100,00050,000,0001395/06/10
83714تهرانبلوار دریااداریرهن و اجاره9510,000,00030,000,0001395/06/10
83713تهرانصرافهای شمالیآپارتمانرهن و اجاره6430,000,00020,000,0001395/06/10
83711تهرانصرافهای شمالیآپارتمانرهن و اجاره1132,500,000100,000,0001395/06/10
83710تهرانخواجه عبداللهاداریرهن و اجاره1002,500,00080,000,0001395/06/10
83709تهرانخواجه عبداللهاداریرهن و اجاره1303,900,00070,000,0001395/06/10
83707تهراندروس - یار محمدیآپارتمانرهن و اجاره1344,500,00070,000,0001395/06/10
83706تهراناحتشامیهآپارتمانرهن و اجاره1454,500,00030,000,0001395/06/10
Page top