جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,293 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83545تهرانگاندیمغازهرهن و اجاره70کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83544تهرانوزرااداریرهن و اجاره25010,000,000100,000,0001395/06/09
83542تهرانگیشا آپارتمانرهن و اجاره902,000,00060,000,0001395/06/09
83539تهرانشهید کردآپارتمانرهن و اجاره75900,00020,000,0001395/06/09
83537تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره852,700,00050,000,0001395/06/09
83536تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1802,700,00040,000,0001395/06/09
83535تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1833,200,00045,000,0001395/06/09
83534تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره601,800,00020,000,0001395/06/09
83533تهرانبر مطهریاداریرهن و اجاره1295,000,000100,000,0001395/06/09
83530تهرانپور اردکانیآپارتمانرهن و اجاره1041,500,00050,000,0001395/06/09
83529تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1052,500,00050,000,0001395/06/09
83528تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن و اجاره1502,000,000150,000,0001395/06/09
83526تهراندستور شمالیاداریرهن و اجاره1103,000,00030,000,0001395/06/09
83525تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1181,500,000150,000,0001395/06/09
83524تهرانقائم مقاماداریرهن و اجاره853,000,00020,000,0001395/06/09
83523تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2105,750,000200,000,0001395/06/09
83522تهرانفرمانیه اداریرهن و اجاره1206,000,00050,000,0001395/06/09
83521تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره235کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83520تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره23525,000,000200,000,0001395/06/09
83518تهرانپروین اعتصامیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00040,000,0001395/06/09
83517تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1182,000,000100,000,0001395/06/09
83516تهرانمیرعماداداریرهن و اجاره2255,000,000120,000,0001395/06/09
83515تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1071,700,00070,000,0001395/06/09
83514تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن و اجاره861,650,00065,000,0001395/06/09
83513تهراننفت شمالیاداریرهن و اجاره864,500,00040,000,0001395/06/09
83512تهرانونک - ملاصدرامغازهرهن و اجاره185100,000,0001,000,000,0001395/06/09
83511تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره841,200,00045,000,0001395/06/09
83510تهرانکاشانیمغازهرهن و اجاره8515,000,000150,000,0001395/06/09
83509تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره100550,00070,000,0001395/06/09
83508تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره801,000,00025,000,0001395/06/09
Page top