جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,673 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84235تهرانرشید شمالیآپارتمانرهن و اجاره1602,700,00050,000,0001395/06/15
84234تهرانکوی فرازآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00040,000,0001395/06/15
84231تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره11710,000,000100,000,0001395/06/15
84230تهرانشهرک مخابراتآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00050,000,0001395/06/15
84228تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره14010,000,000100,000,0001395/06/15
74631تهرانزعفرانیهویلارهن و اجاره80035,000,000120,000,0001395/06/15
84227تهرانخسروی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1502,000,00060,000,0001395/06/15
84226تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانرهن و اجاره1151,500,00020,000,0001395/06/15
84225تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره801,200,000801395/06/15
84221تهران180 غربیآپارتمانرهن و اجاره961,200,000100,000,0001395/06/15
84219تهران184 غربی آپارتمانرهن و اجاره1121,800,00050,000,0001395/06/15
84218تهرانمیدان هرویمغازهرهن و اجاره565,000,00030,000,0001395/06/15
84215تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00040,000,0001395/06/15
84214تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره783,000,00030,000,0001395/06/15
84213تهرانبر دولتاداریرهن و اجاره803,500,00050,000,0001395/06/15
84211تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00035,000,0001395/06/15
84210تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00055,000,0001395/06/15
84209تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره2307,000,000150,000,0001395/06/15
84208تهراننارمک - دردشتمغازهرهن و اجاره608,000,000100,000,0001395/06/15
84207تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1031,500,00080,000,0001395/06/15
84206تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره901,300,00040,000,0001395/06/15
84205تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره1101,000,00050,000,0001395/06/15
84204تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00060,000,0001395/06/15
84203تهرانفلکه اولآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00040,000,0001395/06/15
84202تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1605,000,000100,000,0001395/06/15
84201تهرانجردن - تابانآپارتمانرهن و اجاره1113,400,00040,000,0001395/06/15
84200تهرانجردن - فرزانآپارتمانرهن و اجاره3008,000,000100,000,0001395/06/15
84199تهرانجمالزادهآپارتمانرهن و اجاره851,600,00030,000,0001395/06/15
84196تهرانسليمان خاطرآپارتمانرهن و اجاره1101,600,00035,000,0001395/06/15
84170تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1556,000,00060,000,0001395/06/15
Page top