جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,731 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84579تهرانقنات کوثرآپارتمانرهن و اجاره851,200,00015,000,0001395/06/17
84578تهرانشعبان لوآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/06/17
84557تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره751,700,00020,000,0001395/06/17
84555تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2008,000,000100,000,0001395/06/17
84559تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره170کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84577تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانرهن و اجاره85کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84556تهراندیباجیآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001395/06/17
84575تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره303,500,00050,000,0001395/06/17
84572تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/06/17
84568تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1201,100,000100,000,0001395/06/17
84550تهراندربان نومستغلاترهن و اجاره1172,300,00020,000,0001395/06/17
84558تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1353,500,00050,000,0001395/06/17
84576تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره753,000,00010,000,0001395/06/17
84567تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره761,300,00025,000,0001395/06/17
84560تهرانجنت آبادمغازهرهن و اجاره423,000,00050,000,0001395/06/17
84574تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره40کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84566تهران196 شرقیآپارتمانرهن و اجاره135700,00080,000,0001395/06/17
84565تهرانتوحیدآپارتمانرهن و اجاره1021,500,00020,000,0001395/06/17
84563تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن و اجاره90900,00045,000,0001395/06/17
84562تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره802,000,00020,000,0001395/06/17
84561تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره651,200,00010,000,0001395/06/17
84554تهرانهمایون شهر آپارتمانرهن و اجاره1332,500,00030,000,0001395/06/17
84552تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره35کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84551تهرانهمایون شهر جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1332,500,00030,000,0001395/06/17
84549تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/06/17
84548تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1154,000,00080,000,0001395/06/17
84546تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1302,800,00090,000,0001395/06/17
84535تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره881,800,00035,000,0001395/06/17
84534تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1003,700,00030,000,0001395/06/17
84523تهرانسعادن آبادمستغلاترهن و اجاره36010,000,000150,000,0001395/06/17
Page top