جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,673 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84534تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1003,700,00030,000,0001395/06/17
84523تهرانسعادن آبادمستغلاترهن و اجاره36010,000,000150,000,0001395/06/17
84521تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1063,600,00050,000,0001395/06/17
84533تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/17
84532تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره862,100,00080,000,0001395/06/17
84544تهرانپاک شمالیاداریرهن و اجاره1652,000,00060,000,0001395/06/17
84539تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره902,000,00050,000,0001395/06/17
84543تهرانظفر - صبرآپارتمانرهن و اجاره551,300,00060,000,0001395/06/17
84542تهرانظفر - اردکانیآپارتمانرهن و اجاره953,000,00040,000,0001395/06/17
84541تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/06/17
84540تهرانسید خندانآپارتمانرهن و اجاره651,800,00010,000,0001395/06/17
84537تهرانشهر آراآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00035,000,0001395/06/17
84528تهرانهروی - گلزارآپارتمانرهن و اجاره721,500,00030,000,0001395/06/17
84531تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره642,500,00025,000,0001395/06/17
84530تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1403,100,000100,000,0001395/06/17
84527تهرانفرخی یزدیآپارتمانرهن و اجاره621,500,00040,000,0001395/06/17
84517تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره120600,000100,000,0001395/06/17
84516تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانرهن و اجاره923,000,00020,000,0001395/06/17
84536تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره801,500,00030,000,0001395/06/17
84526تهرانمیدان هرویآپارتمانرهن و اجاره1703,000,00050,000,0001395/06/17
84525تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره801,500,000100,000,0001395/06/17
84522تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانرهن و اجاره921,200,00050,000,0001395/06/17
84519تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1271,800,00075,000,0001395/06/17
84494تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره27010,000,000100,000,0001395/06/16
84510تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1303,650,00060,000,0001395/06/16
84508تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/16
84511تهرانپاسداران شمالیاداریرهن و اجاره1405,000,00090,000,0001395/06/16
84512تهرانبلوار اندرزگواداریرهن و اجاره1255,000,000150,000,0001395/06/16
84504تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره116800,000130,000,0001395/06/16
84501تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1161,700,00050,000,0001395/06/16
Page top