جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,577 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84485تهرانهشت بهشتاداریرهن و اجاره1015,000,000100,000,0001395/06/16
84479تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره901,600,00030,000,0001395/06/16
84484تهرانمطهریویلارهن و اجاره2255,000,00070,000,0001395/06/16
84488تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره202,500,00025,000,0001395/06/16
84486تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره905,500,00050,000,0001395/06/16
84480تهرانقائم مقامآپارتمانرهن و اجاره1171,900,00025,000,0001395/06/16
84481تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00015,000,0001395/06/16
84482تهرانعباس آبادآپارتمانرهن و اجاره17014,000,00030,000,0001395/06/16
84483تهرانفاطمی - جویبارآپارتمانرهن و اجاره1402,800,00060,000,0001395/06/16
84487تهرانفاطمی غربیویلارهن و اجاره1407,000,00050,000,0001395/06/16
84478تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00040,000,0001395/06/16
84477تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره852,000,00030,000,0001395/06/16
84476تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره701,000,00025,000,0001395/06/16
84398تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره753,200,00020,000,0001395/06/16
84472تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره751,900,00030,000,0001395/06/16
84397تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره902,300,00030,000,0001395/06/16
84471تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1443,200,00040,000,0001395/06/16
84396تهرانسعادت ابادآپارتمانرهن و اجاره933,800,00040,000,0001395/06/16
84468تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره601,800,00030,000,0001395/06/16
84469تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره199,000,00050,000,0001395/06/16
84464تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1242,000,000120,000,0001395/06/16
84466تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00080,000,0001395/06/16
84463تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1701,200,00035,000,0001395/06/16
84461تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00020,000,0001395/06/16
84460تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره2503,000,000100,000,0001395/06/16
84462تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره1002,400,00020,000,0001395/06/16
84458تهرانبلوار صالحیاداریرهن و اجاره1201,000,00040,000,0001395/06/16
84455تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره1261,500,00070,000,0001395/06/16
84456تهرانظفراداریرهن و اجاره23512,000,000100,000,0001395/06/16
84454تهرانزرگندهآپارتمانرهن و اجاره1603,000,00050,000,0001395/06/16
Page top