جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,715 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84763تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/06/20
84761تهرانبهبودیاداریرهن و اجاره802,800,00035,000,0001395/06/20
84759تهرانمیرزاباباییاداریرهن و اجاره702,000,00060,000,0001395/06/20
84710تهرانبلوار دانشجومغازهرهن و اجاره1825,000,000100,000,0001395/06/18
84705تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره25510,000,000100,000,0001395/06/18
84707تهراننیاوراناداریرهن و اجاره824,300,00035,000,0001395/06/18
84706تهراننیاوراناداریرهن و اجاره1003,000,000100,000,0001395/06/18
84709تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1357,000,000100,000,0001395/06/18
84704تهرانولیعصرمغازهرهن و اجاره40کارشناسیکارشناسی1395/06/18
84703تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1358,000,00060,000,0001395/06/18
84697تهرانجهان آرااداریرهن و اجاره2002,500,00050,000,0001395/06/18
84698تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1152,700,00045,000,0001395/06/18
84699تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1563,200,00030,000,0001395/06/18
84700تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره2203,000,00035,000,0001395/06/18
84701تهرانمفتح جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1703,500,00020,000,0001395/06/18
84702تهرانهفت حوض آپارتمانرهن و اجاره802,000,00020,000,0001395/06/18
84695تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره803,000,00030,000,0001395/06/18
84694تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1001,800,00040,000,0001395/06/18
84693تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00015,000,0001395/06/18
84696تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره5025,000,00020,000,0001395/06/18
84691تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1001,200,00040,000,0001395/06/18
84692تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره851,500,00020,000,0001395/06/18
84688تهرانخردمند شمالیاداریرهن و اجاره1171,900,00025,000,0001395/06/18
84690تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1003,500,00030,000,0001395/06/18
84682تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره953,000,00040,000,0001395/06/18
84683تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1001,800,000100,000,0001395/06/18
84684تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره35035,000,000100,000,0001395/06/18
84685تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن و اجاره1003,200,00030,000,0001395/06/18
84687تهراندولتشاهآپارتمانرهن و اجاره1252,000,00080,000,0001395/06/18
84686تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1306,000,000100,000,0001395/06/18
Page top